LAMBERTSETER KIRKE

OSLO

– Generasjonssang våren 2018

Vi fortsetter med suksessen generasjonssang, babysang for alle generasjoner.

AV Lars Kristian Gjone

DAGLIG LEDER, LAMBERTSETER KIRKE

Generasjonssang er et forholdsvis nytt konsept som har blitt veldig populært de siste årene. Ideen er å skape en møteplass mellom små babyer fra 0-1 år, deres foreldre, og beboere på et aldershjem. Og møtet skjer gjennom en sangstund, hvor vi synger kjente barnesanger, og spiller på rytmeegg. Sangstunden ledes av Marianne Jørgensen, som er fast babysangleder i Lambertseter kirke, med seg har hun Robert Vendetta. 


Hva gjør vi?
Noen av de eldre sitter og ser og hører på, andre er med å synger og spiller på rytmeegg. Det er helt tydelig å se at de små babyene har en positiv effekt på beboerne på sykehjemmet. Etter sangen er det felles lunsj, som skaper mange muligheter for fine møter mellom de helt yngste og de helt eldste. Det har vist seg at møtet med små babyer har svært god effekt på de eldre. Det stimulerer dem på mange plan. Generasjonssangen åpner også opp for

gode og rørende møter, både mellom mor/ far-barn og de eldre. 

Mange foreldre på babysangen har etterlyst generasjonssang i lang tid. Generasjonssangen er åpen for alle foreldre med små barn, man trenger ikke å ha vært med på babysang før, men det kan være en fordel, så man vet hva som skal skje.

Datoer
Generasjonssangen blir ons Onsdag 31. jan, ons 28. feb, 14, mars og 16.mai.

Håpet er å skape en god arena for møter på tvers av generasjoner. I samfunnet i dag lever de forskjellige generasjonene stort sett adskilt. Både de helt yngste og de helt eldste er nesten usynlige i manges hverdagsliv. Derfor mener vi at slike møteplasser er viktige og verdifulle.