1474

Arrangementer

AKTUELT
Sortért på I NÆRHETEN | DATO
MARS

MAN 30.03 KL. 08:30

Morgengudstjeneste fra Sagene kirke, over nett på hjemmesiden og face:

Hver dag kl. 8.30 inviteres du til å delta på en kort TV-sendt morgengudstjeneste i Sagene kirke.
Følg oss på face:
https://www.facebook.com/sagenekirke/

eller hjemmesiden

Prest/taler: Menighetens prester, diakon og kantor Stein Skøyeneie
Medvirker/annen info: Vi lytter, ber, leser en tekst, tenner lys og synger sammen.

Sagene kirke, OSLO

TIR 31.03 KL. 08:30

Morgengudstjeneste fra Sagene kirke, over nett på hjemmesiden og face:

Hver dag kl. 8.30 inviteres du til å delta på en kort TV-sendt morgengudstjeneste i Sagene kirke.
Følg oss på face:
https://www.facebook.com/sagenekirke/

eller hjemmesiden

Prest/taler: Menighetens prester, diakon og kantor Stein Skøyeneie
Medvirker/annen info: Vi lytter, ber, leser en tekst, tenner lys og synger sammen.

Sagene kirke, OSLO

Bølgeblaa
APRIL

ONS 01.04 KL. 00:00

AVLYST Andakt med ønskesang

Medvirker/annen info: Andakt på hjemmesiden: https://kirken.no/bekkelagetogormoy

Bekkelagshjemmets kapell, OSLO

ONS 01.04 KL. 00:00

AVLYST Fastegudstjeneste

Medvirker/annen info: Andakt på hjemmesiden: https://kirken.no/bekkelagetogormoy

Bekkelaget kirke, OSLO

ONS 01.04 KL. 08:30

Morgengudstjeneste fra Sagene kirke, over nett på hjemmesiden og face:

Hver dag kl. 8.30 inviteres du til å delta på en kort TV-sendt morgengudstjeneste i Sagene kirke.
Følg oss på face:
https://www.facebook.com/sagenekirke/

eller hjemmesiden

Prest/taler: Menighetens prester, diakon og kantor Stein Skøyeneie
Medvirker/annen info: Vi lytter, ber, leser en tekst, tenner lys og synger sammen.

Sagene kirke, OSLO

ONS 01.04 KL. 16:00

De forutviede gavers liturgi på kirkeslavisk/norsk.

Prest/taler: f. Kliment

Vår Frelsers ortodokse kirke, OSLO

TOR 02.04 KL. 08:30

Morgengudstjeneste fra Sagene kirke, over nett på hjemmesiden og face:

Hver dag kl. 8.30 inviteres du til å delta på en kort TV-sendt morgengudstjeneste i Sagene kirke.
Følg oss på face:
https://www.facebook.com/sagenekirke/

eller hjemmesiden

Prest/taler: Menighetens prester, diakon og kantor Stein Skøyeneie
Medvirker/annen info: Vi lytter, ber, leser en tekst, tenner lys og synger sammen.

Sagene kirke, OSLO

TOR 02.04 KL. 18:00

Messe på norsk

St. Johannes menighet, OSLO

TOR 02.04 KL. 19:00

LYSVESPER er avlyst, neste Lysvesper 10. september

Sagene kirke, OSLO

TOR 02.04 KL. 19:00

Fastegudstjeneste

Prest/taler: Morthen Sørlie

Medvirker/annen info: Kantor Ulf Nilsen

Lovisenberg kirke, OSLO

TOR 02.04 KL. 19:00

Messe på tamilsk

St. Johannes menighet, OSLO

FRE 03.04 KL. 08:30

Morgengudstjeneste fra Sagene kirke, over nett på hjemmesiden og face:

Hver dag kl. 8.30 inviteres du til å delta på en kort TV-sendt morgengudstjeneste i Sagene kirke.
Følg oss på face:
https://www.facebook.com/sagenekirke/

eller hjemmesiden

Prest/taler: Menighetens prester, diakon og kantor Stein Skøyeneie
Medvirker/annen info: Vi lytter, ber, leser en tekst, tenner lys og synger sammen.

Sagene kirke, OSLO

FRE 03.04 KL. 16:00

Sakramenttilbedelse

St. Johannes menighet, OSLO

FRE 03.04 KL. 18:00

Messe på norsk

St. Johannes menighet, OSLO

FRE 03.04 KL. 19:00

Messe på polsk

St. Johannes menighet, OSLO

LØR 04.04 KL. 08:30

Morgengudstjeneste fra Sagene kirke, over nett på hjemmesiden og face

Hver dag kl. 8.30 inviteres du til å delta på en kort TV-sendt morgengudstjeneste i Sagene kirke.
Følg oss på face:
https://www.facebook.com/sagenekirke/

eller hjemmesiden

Prest/taler: Menighetens prester, diakon og kantor Stein Skøyeneie
Medvirker/annen info: Vi lytter, ber, leser en tekst, tenner lys og synger sammen.

Sagene kirke, OSLO

LØR 04.04 KL. 10:00

Liturgi på norsk

Prest/taler: f. Kliment

Vår Frelsers ortodokse kirke, OSLO

LØR 04.04 KL. 11:30

AVLYST. Se på http://taler.sdak.no/live/

Les her:

https://www.adventist.no/nyheter/sabbaten-stromming-ble-normen/


Adventistkirken Betel, OSLO

LØR 04.04 KL. 17:00

Søndagsmesse på italiensk

St. Joseph kirke, OSLO

LØR 04.04 KL. 18:00

Palmesøndagsmesse på Polsk - Avlyst

Mariakirken, STABEKK

LØR 04.04 KL. 18:00

Søndagsmesse på norsk

St. Olav domkirke, OSLO

LØR 04.04 KL. 18:00

Første søndagsmesse

St. Johannes menighet, OSLO

LØR 04.04 KL. 19:00

Søndagsmesse på polsk

St. Olav domkirke, OSLO

SØN 05.04 KL. 00:00

AVLYST Gudstjeneste

Bekkelaget kirke, OSLO

SØN 05.04 KL. 08:00

Messe på polsk

St. Olav domkirke, OSLO

SØN 05.04 KL. 09:00

Messe på polsk

St. Johannes menighet, OSLO

SØN 05.04 KL. 09:00

Palmesøndag i påskeportalen, se også Lilleborg kirke

Opplev påsken gjennom fire påskeprogrammer for nett-TV som vil lede deg gjennom påskens merkedager på en annerledes måte, se Sagene og Iladalens hjemmeside/ face
Legges ut tidlig morgen Palmesøndag

Prest/taler: Påskeportalen fra Sagene kirke, oppleve påskedagene fra Sagene kirke på nett-TV på hjemmesiden.
Medvirker/annen info: Morgengudstjeneste hver dag i stille uke fra Sagene kirke kl. 8.30, se hjemmeside/ face

Sagene kirke, OSLO

SØN 05.04 KL. 09:00

Palmesøndag - Messe på Polsk med palmevigsel og prosesjon

Mariakirken, STABEKK

SØN 05.04 KL. 09:30

Messe på engelsk

St. Olav domkirke, OSLO

SØN 05.04 KL. 09:30

Messe på norsk

St. Joseph kirke, OSLO

SØN 05.04 KL. 09:30

Messe på ukrainsk i lille sal - avlyst

St. Hallvard kirke, OSLO

SØN 05.04 KL. 09:30

Fromesse -avlyst

St. Hallvard kirke, OSLO

SØN 05.04 KL. 11:00

Gudstjenesten er avlyst pga faren for Koronasmitte

Prest/taler: Se hjemmesiden og facebook

Ullern , OSLO

SØN 05.04 KL. 11:00

Gudstjeneste avlyst

Medvirker/annen info: Gudstjeneste på nett: se www.frikirken.no

Østre Frikirke, OSLO

SØN 05.04 KL. 11:00

Palmevielse og høymesse. Avlyst, streames.

St. Dominikus Kirke, OSLO

SØN 05.04 KL. 11:00

Gudstjenesten er avlyst

Tonsen kirke, OSLO

SØN 05.04 KL. 11:00

AVLYST

Prest/taler: Maarten Lindtjørn

Det Evangeliske Lutherske Frikirke, OSLO

SØN 05.04 KL. 11:00

Høymesse avlyst

Medvirker/annen info: se www.kirken.no for digitale tilbud i påsken og Vestre Aker kirke på Facebook

Vestre Aker kirke, OSLO

SØN 05.04 KL. 11:00

Palmesøndagsgudstjeneste

Prest/taler: Frode Eikrem

Medvirker/annen info: Kortversjon. http://birkenes.kirken.no/index.phtml

Herefoss kyrkje, HEREFOSS

SØN 05.04 KL. 11:00

Se kirken.no, Facebook og NRK

Offer: Menighetens arbeid, VIPPS 11783

Asker kirke, ASKER

SØN 05.04 KL. 11:00

Høymesse

Medvirker/annen info: Gudstjenesten er avlyst. Følg med på https://www.facebook.com/bygdoykirke/?epa=SEARCH_BOX og https://kirken.no/bygdoy hvor det vil legges ut aktiviteter, andakter og meg løpende gjennom påskeuken

Bygdøy kirke, OSLO

SØN 05.04 KL. 11:00

Messe på kroatisk

St. Joseph kirke, OSLO

SØN 05.04 KL. 11:00

Alle ordinære gudstjenester er avlyst.

Prest/taler: Se www.baerum.kirken.no for mer informasjon.

Medvirker/annen info: http://www.tanum-menighet.no/

Tanum kirke, SLEPENDEN

SØN 05.04 KL. 11:00

Gudstjeneste - AVLYST

Prest/taler: Hans Jakob Finstad

Medvirker/annen info: Lars Fredrik Nystad, organist
Offer: Eget arbeid

Søndre Skøyen kapell, OSLO

SØN 05.04 KL. 11:00

AVLYST: Se Grønland kirke

Kampen kirke, OSLO

SØN 05.04 KL. 11:00

Palmesøndag fra Lilleborg kirke på nett

Medvirker/annen info: kirken.no/tol / Facebook

Lilleborg kirke, OSLO

SØN 05.04 KL. 11:00

Felles gudstjeneste palmesøndag Grorud kirke

Gudstjenesten er avlyst

Rødtvet kirke, OSLO

SØN 05.04 KL. 11:00

Gudstjenesten avlyst.

Medvirker/annen info: se www.kirken.no for informasjon om gudstjenester

Nordberg kirke , OSLO

SØN 05.04 KL. 11:00

AVLYST: Se Grønland kirke

Vålerenga kirke, OSLO

SØN 05.04 KL. 11:00

Gudstjeneste AVLYST.

Følg oss på facebook: Nordby menighet, og på vår hjemmeside www.kirken.no/as

Medvirker/annen info: Følg oss på facebook: Nordby menighet, og på vår hjemmeside www.kirken.no/as

Nordby kirke, VINTERBRO

SØN 05.04 KL. 11:00

Messe på norsk

St. Johannes menighet, OSLO

SØN 05.04 KL. 11:00

Gudstjeneste AVLYST.

Følg oss på facebook: Kroer og Ås menigheter og på vår hjemmeside www.kirken.no/as

Medvirker/annen info: Følg oss på facebook: Kroer og Ås menigheter og på vår hjemmeside www.kirken.no/as

Ås arbeidskirke, ÅS

SØN 05.04 KL. 11:00

Gudstjeneste - AVLYST

Prest/taler: Kjell Markset

Medvirker/annen info: Eirik Andreas Paulsen, organist
Offer: Eget arbeid

Oppsal kirke, OSLO

SØN 05.04 KL. 11:00

Se kirken.no, Facebook og NRK

Følg med på Kirken.no og Facebook/Den norske kirke i Asker. Direktesendte gudstjenester på FB/Østenstad kirke: Palmesøndag, Langfredag, Påskedag. Ingen kirker åpne for gudstjenester.

Offer: Oasis of Hope, VIPPS 20772

Heggedal kirke, HEGGEDAL

SØN 05.04 KL. 11:00

Gudstjeneste

Gudstjenestene streames på nett.

Prest/taler: Jon Magne Sønstabø
Medvirker/annen info: http://www.bibeltimer.com/streaming/
Offer: Menighetens arbeid

DELK-kirken i Bergen, BERGEN

SØN 05.04 KL. 11:00

AVLYST Palmesøndagsgudstjeneste

Sofiemyr kirke, SOFIEMYR

SØN 05.04 KL. 11:00

Høymesse

Prest/taler: Torbjørn Fink

Medvirker/annen info: Olav Morten Wang, kantor

Røa kirke, OSLO

SØN 05.04 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: prost Elisabet Yrwing Guthus

Medvirker/annen info: kantor Marianne Reidarsdatter Eriksen
Offer: Menighetens arbeid

Skøyen kirke, OSLO

SØN 05.04 KL. 11:00

Sentrum 11

Ordinær gudstjeneste avlyst, vi møtes online på www.filadelfia.no.

Prest/taler: David André Østby
Medvirker/annen info: www.filadelfia.no

Filadelfiakirken Oslo, OSLO

SØN 05.04 KL. 11:00

Se kirken.no, Facebook og NRK

Følg med på Kirken.no og Facebook/Den norske kirke i Asker. Direktesendte gudstjenester på FB/Østenstad kirke: Palmesøndag, Langfredag, Påskedag. Ingen kirker åpne for gudstjenester.

Offer: Kirkens Nødhjelp, VIPPS 34970

Vardåsen kirke, BORGEN

SØN 05.04 KL. 11:00

Ingen gudstjeneste - preken blir sendt ut på e mail og lagt ut på sosiale medier

Offer: Metodistkirken på Grünerløkka

Metodistkirken på Grünerløkka, OSLO

SØN 05.04 KL. 11:00

liturgi på kirkeslavisk og norsk

Prest/taler: f. Johannes
Medvirker/annen info: diakon og kor

Den ortodokse hl. Nikolai Kirke, OSLO

SØN 05.04 KL. 11:00

Avlyst gudstjeneste. Følg oss gjerne på nett og facebook for alternativer!

Ris kirke, OSLO

SØN 05.04 KL. 11:00

Gudstjeneste AVLYST!

Alle ordinære gudstjenester er avlyst. Se baerum.kirken.no for mer info, og linker videre til den enkelte menighet.

Medvirker/annen info: Alle ordinære gudstjenester er avlyst. Se baerum.kirken.no for mer info, og linker videre til den enkelte menighet.

Østerås kirke, ØSTERÅS

SØN 05.04 KL. 11:00

Se Holmlia kirke

Hauketo-Prinsdal kirke, OSLO

SØN 05.04 KL. 11:00

Gudstjeneste på Palmesøndag er AVLYST

Se menighetens hjemmeside Fagerborgkirke.no og på menighetens facebookside. Der vil dere finne alle menighetens digitale sendinger.

Prest/taler: Sunniva Gylver
Medvirker/annen info: Vi henviser til NRKs radio- og tv-gudstjeneste, de mange digitale sendingene på kirken.no, og oppdatert informasjon fagerborgkirke.no og menighetens facebookside.
Offer: Blå Kors i Norge. Offer gitt på vipps 55515 vil bli videresendt

Fagerborg kirke, OSLO

SØN 05.04 KL. 11:00

Høgmesse

www.aalesund.nordiskkatolsk.no

St Olav kyrkje, ÅLESUND

SØN 05.04 KL. 11:00

Fysisk gudstjeneste avlyst men bli med live på facebooksiden "Oslo Misjonskirke Betlehem"

Prest/taler: Per A. Noreng

Oslo misjonskirke Betlehem, OSLO

SØN 05.04 KL. 11:00

Alle ordinæregudstjenester er avlyst

Medvirker/annen info: Se baerum.kirken.no for mer info, og linker videre til den enkelte menighet

Helgerud kirke, GJETTUM

SØN 05.04 KL. 11:00

Se kirken.no, Facebook og NRK

Følg med på Kirken.no og Facebook/Den norske kirke i Asker. Direktesendte gudstjenester på FB/Østenstad kirke: Palmesøndag, Langfredag, Påskedag. Ingen kirker åpne for gudstjenester. Tlf. 66 75 40 90

Kongsdelene kirke, SÆTRE

SØN 05.04 KL. 11:00

Morgengudstjeneste

Prest/taler: Sjekk www.storsalen.no

Storsalen, OSLO

SØN 05.04 KL. 11:00

Høymesse AVLYST

Prest/taler: Prest Sara Moss-Fongen

Haugerud kirke, OSLO

SØN 05.04 KL. 11:00

Gudstjeneste palmesøndag på Facebook

Grorud kirke, OSLO

SØN 05.04 KL. 11:00

Palmesøndag fra Lilleborg kirke på nett

Ingen gudstjeneste i Sinsen kirke. Se www.kirken.no/sinsen eller www.kirken.no/hasle for digitale tilbud.

Sinsen kirke, OSLO

SØN 05.04 KL. 11:00

Høymesse. Palmeprosesjon.

St. Johannes Døperen kirke, Nordre kapell, OSLO

SØN 05.04 KL. 11:00

Gudstjenesten i Haslum kirke er avlyst

Haslum kirke, BEKKESTUA

SØN 05.04 KL. 11:00

Liturgi på kirkeslavisk

Prest/taler: f. Kliment

Vår Frelsers ortodokse kirke, OSLO

SØN 05.04 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Kjell A. Skartseterhagen

Offer: Kristent Idrettskontakt

Rotnes kirke, NITTEDAL

SØN 05.04 KL. 11:00

Alle ordinære gudstjenester er avlyst

Medvirker/annen info: Se baerum.kirken.no for mere info, og linker videre til Fornebulandet menighet

Snarøya kirke, SNARØYA

SØN 05.04 KL. 11:00

Gudstjeneste på nett

Prest/taler: Ruth-Bente Paulsen

Medvirker/annen info: På vår Facebook-side: "Frelsesarmeen Templet"

Frelsesarmeen, Templet korps, OSLO

SØN 05.04 KL. 11:00

Online Palm Sunday worship service in English (live broadcast) https://www.facebook.com/alcoslo/

Prest/taler: Tim Peterson

American Lutheran Congregation, OSLO

SØN 05.04 KL. 11:00

Avlyst: Gudstjeneste

Se vår Facebook-side for mer informasjon.

Prest/taler: Jan Magnus Fauske Lillebø
Offer: NLM

Misjonssalen Oslo, OSLO

SØN 05.04 KL. 11:00

Gudstjeneste

Medvirker/annen info: Gudstjenesten er dessverre avlyst.

Oslo Søndre Frikirke, OSLO

SØN 05.04 KL. 11:00

Høymesse

Prest/taler: Gudstjenesten er avlyst. Se kirken.no/boler eller Bøler kirke på Facebook

Offer: Kirkens Nødhjelp. Vipps 2426

Bøler kirke, OSLO

SØN 05.04 KL. 11:00

Se kirken.no, Facebook og NRK

Følg med på Kirken.no og Facebook/Den norske kirke i Asker. Direktesendte gudstjenester på FB/Østenstad kirke: Palmesøndag, Langfredag, Påskedag. Ingen kirker åpne for gudstjenester.

Prest/taler: Se andakter på Facebook/Holmenkirke.
Offer: Menighetens diakoniutvalg, VIPPS 34971

Holmen kirke, BILLINGSTAD

SØN 05.04 KL. 11:00

Høymesse - avlyst

St.Mikael kirke, TORP

SØN 05.04 KL. 11:00

Alle ordinære gudstjenester er avlyst.

Medvirker/annen info: Se baerum.kirken.no for mer info, og linker videre til den enkelte menighet.

Høvik kirke, HØVIK

SØN 05.04 KL. 11:00

Gudstjenesten er dessverre avlyst pga. Koronaviruset.

Medvirker/annen info: Se menighetens nettside, www.voksenmenighet.no

Offer: Menighetens arbeid

Voksen kirke, OSLO

SØN 05.04 KL. 11:00

Högmässa INSTÄLLD. Se Facebook och hemsida

Margaretakyrkan, OSLO

SØN 05.04 KL. 11:00

Avlyst-Palmesøndagsgudstjeneste

Prest/taler: Eike Ziller-Off

Medvirker/annen info: organist: Anne Opedal
Offer: Sjømannskirken

Bryn kirke, RYKKINN

SØN 05.04 KL. 11:00

Høymesse

Medvirker/annen info: Gudstjenesten er avlyst, men følg oss på: http://www.frognerkirke.no www.facebook.com/frognerkirke Her legger vi ut prekener, videoklipp og andre glimt fra Frogner kirke.

Frogner kirke, OSLO

SØN 05.04 KL. 11:00

Klokkespill fra tårnet. (Høymesse avlyst)

De som vil stå utenfor kirken og lytte, bes holde god avstand. Se ellers Uranienborg menighets hjemmesider: www.kirken.no/uranienborg. Der vil også søndagens preken bli lagt ut.

Medvirker/annen info: I stedet for gudstjeneste inne i kirken blir det konsert fra kirkens klokkespill fra 11.00 ti 11.30 v/Laura Marie Rueslåtten.

Uranienborg kirke, OSLO

SØN 05.04 KL. 11:00

Alle ordinære gudstjenester er avlyst.

Medvirker/annen info: Se baerum.kirken.no for mer info, og linker videre til den enkelte menighet.

Jar kirke, JAR

SØN 05.04 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Avlyst! Se gudstjeneste kl. 11.00 på: http://www.bibeltimer.com/linker/streaming/

Østfold menighet, Missingmyra bedehus, RÅDE

SØN 05.04 KL. 11:00

Messe på norsk

St. Olav domkirke, OSLO

SØN 05.04 KL. 11:00

Felles gudstjeneste Grorud kirke

Gudstjenesten er avlyst

Romsås kirke, OSLO

SØN 05.04 KL. 11:00

Gudstjeneste AVLYST!

Alle ordinære gudstjenester er avlyst. Se baerum.kirken.no for mer info, og linker videre til den enkelte menighet.

Medvirker/annen info: Alle ordinære gudstjenester er avlyst. Se baerum.kirken.no for mer info, og linker videre til den enkelte menighet.

Østerås kirke, ØSTERÅS

SØN 05.04 KL. 11:00

Alle ordinære gudstjenester er avlyst

Medvirker/annen info: Se baerum.kirken.no for mere info og linker videre til den enkelte menighet.

Lommedalen kirke, BÆRUMS VERK

SØN 05.04 KL. 11:00

Nettgudstjeneste

Gudstjenesten livestreames på Messiaskirkens Youtube-kanal.

Prest/taler: Biskop Torkild Masvie
Medvirker/annen info: Gudstjenesten strømmes live på vår Youtube-kanal. Preken kan ses i etterkant.

Messiaskirken (Adventkirken Ulsrud), OSLO

SØN 05.04 KL. 11:00

Se kirken.no, Facebook og NRK

Følg med på Kirken.no og Facebook/Den norske kirke i Asker. Direktesendte gudstjenester på FB/Østenstad kirke: Palmesøndag, Langfredag, Påskedag. Ingen kirker åpne for gudstjenester. Tlf. 66 75 40 90

Røyken kirke, RØYKEN

Du kan finne flere arrangementer ved å søke