985

Arrangementer

AKTUELT
Sortért på I NÆRHETEN | DATO
OKT

ONS 28.10 KL. 10:00

Liturgi på gresk m/ innslag av norsk

DEN ALLHELLIGE GUDFØDERSKENS
BESKYTTELSE
Morgengudstjeneste 9:00
Guddommelig liturgi 10:00

Prest/taler: f. Alexandros

Maria Bebudelse ortodokse kirke, OSLO

ONS 28.10 KL. 19:30

Aftensang

Røyken kirke, RØYKEN

ONS 28.10 KL. 20:00

Stille Messe med nattverd

Meditativ kveldsmesse med nattverd, stillhet, bønn, enkel musikk og sang

Fagerborg kirke, OSLO

LØR 31.10 KL. 10:00

Yogagudstjeneste

Prest/taler: Sunniva Gylver

Medvirker/annen info: Yogainstruktør Henriette Berntsen

Fagerborg kirke, OSLO

LØR 31.10 KL. 10:00

Stengt. Se https://taler.sdak.no/live/

Velkommen! Les mer om oss her, se og hør spennende programmer:

betel.adventistkirken.no/
www.adventist.no/
bibelstudiet.no/
kanal7.no/
www.hopechannel.no/
taler.sdak.no/

Adventistkirken Betel, OSLO

LØR 31.10 KL. 11:00

Julebasarverksted

Menighetens julebasar lørdag 12. desember kl 12-16
Strikkede plagg, søm, kunst, maling, foto, vokslys, karameller, saft, Ikoner, bruktmarked, åresalg, Kafe. Det Ortodokse Kammerkor.

Hellige Hallvard Ortodokse Kirke (Kjelsås bedehus), OSLO

LØR 31.10 KL. 13:00

Minnegudstjeneste for inviterte

Prest/taler: Jan Kay Krystad og Sigurd Andreas Bakke

Medvirker/annen info: Hans Dur Molvik

Nordby kirke, VINTERBRO

LØR 31.10 KL. 14:30

Minnegudstjeneste for inviterte

Prest/taler: Sigurd Andreas Bakke og Jan Kay Krystad

Medvirker/annen info: Anne Christine Pittet Grolid

Kroer kirke, ÅS

LØR 31.10 KL. 15:00

Messe på vietnamesisk

St. Johannes menighet, OSLO

LØR 31.10 KL. 15:00

minnegudstjeneste

Prest/taler: Diakon:Ragnhild Narvestad Hungnes

Bryn kirke, RYKKINN

LØR 31.10 KL. 15:30

Minnegudstjeneste (kun for inviterte)

Prest/taler: Ellen Martha Blaasvær

Medvirker/annen info: organist Michael Moreskine

Røyken kirke, RØYKEN

LØR 31.10 KL. 15:30

Minnegudstjeneste

Prest/taler: Kristin Bugge Heilo

Gjøfjell kirke, FAGERSTRAND

LØR 31.10 KL. 16:00

Minnemarkering

Vi følger helsemyndighetenes anbefalinger om smittevern.

Prest/taler: Sokneprest Tone Marie Falch, organist Ole Johannes Kosberg
Medvirker/annen info: diakon Birgit Kinn Hansteensen
Offer: Fransiskushjelpen

Grorud kirke, OSLO

LØR 31.10 KL. 16:00

Minnegudstjeneste for inviterte

Prest/taler: Jan Kay Krystad og Sigurd Andreas Bakke

Ås kirke, ÅS

LØR 31.10 KL. 17:00

Minnegudstjeneste (kun for inviterte)

Prest/taler: Ellen Martha Blaasvær

Medvirker/annen info: organist Michael Moreskine

Røyken kirke, RØYKEN

LØR 31.10 KL. 17:00

Minnegudstjeneste

Gjøfjell kirke, FAGERSTRAND

LØR 31.10 KL. 17:00

Søndagsmesse på italiensk

St. Joseph kirke, OSLO

LØR 31.10 KL. 18:00

Søndagsmesse på polsk

Mariakirken, STABEKK

LØR 31.10 KL. 18:00

Messe på norsk

St. Johannes menighet, OSLO

LØR 31.10 KL. 18:00

Søndagsmesse på norsk

St. Olav domkirke, OSLO

LØR 31.10 KL. 19:00

Søndagsmesse på polsk

St. Olav domkirke, OSLO

Bølgeblaa
NOV

SØN 01.11 KL. 08:00

Messe på polsk

St. Olav domkirke, OSLO

SØN 01.11 KL. 09:00

Messe

St. Dominikus Kirke, OSLO

SØN 01.11 KL. 09:00

Messe på polsk

St. Johannes menighet, OSLO

SØN 01.11 KL. 09:00

Messe på polsk

Mariakirken, STABEKK

SØN 01.11 KL. 09:30

Messe på norsk

St. Joseph kirke, OSLO

SØN 01.11 KL. 09:30

Messe på norsk - max 90 deltakere, billettbestilling på https://billett.katolsk.no/

St. Hallvard kirke, OSLO

SØN 01.11 KL. 09:30

Messe på ukrainsk (lille sal) - max 25 deltakere, billettbestilling på https://billett.katolsk.no/

St. Hallvard kirke, OSLO

SØN 01.11 KL. 09:30

Messe på engelsk

St. Olav domkirke, OSLO

SØN 01.11 KL. 10:00

Liturgi på gresk og norsk

5. LUKAS. DE HELLIGE KOSMAS OG DAMIANOS
Morgengudstjeneste 9:00
Guddommelig liturgi 10:00

Prest/taler: f. Alexandros

Maria Bebudelse ortodokse kirke, OSLO

SØN 01.11 KL. 11:00

Allehelgensdag

Prest/taler: Kaptein Wim Bijl

Medvirker/annen info: Oberst Løytnant Einar Høyland leder, strengemusikken deltar

Majorstua korps, OSLO

SØN 01.11 KL. 11:00

Allehelgensgudstjeneste

Prest/taler: Ingrid Elise Wergeland

Medvirker/annen info: Organist Ulf Nilsen Cellist Jan Clemens Carlsen
Offer: Menighetens arbeid

Lovisenberg kirke, OSLO

SØN 01.11 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Ellen Martha Blaasvær

Medvirker/annen info: organist Michael Moreskine. Røyken kirkekor medvirker.

Røyken kirke, RØYKEN

SØN 01.11 KL. 11:00

Allehelgenskonsert

Grorud kirke, OSLO

SØN 01.11 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Kåre Skråmestø

Medvirker/annen info: Lars Fredrik Nystad, organist
Offer: Eget arbeid

Søndre Skøyen kapell, OSLO

SØN 01.11 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Svein Hunnestad

Nesodden kirke, NESODDTANGEN

SØN 01.11 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Marita Bjørke Ådland

Medvirker/annen info: Kantor Annette Nordmo

Slemmestad kirke, SLEMMESTAD

SØN 01.11 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Boe Johannes Hermansen

Medvirker/annen info: Hauge-dag

Østfold menighet, Hauges Minde, ROLVSØY

SØN 01.11 KL. 11:00

Messe på norsk

St. Johannes menighet, OSLO

SØN 01.11 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Reidulf Hanssen

Medvirker/annen info: Mathias Kråkenes - organist, sang av Christine Thune
Offer: Frikirkens misjonsarbeid

Oslo Vestre Frikirke, OSLO

SØN 01.11 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Steinar Hjerpseth

Medvirker/annen info: Organist André Storeng. Sang v/Monica Hovland

Metodistkirken på Bjølsen, OSLO

SØN 01.11 KL. 11:00

Klassisk messe

Prest/taler: Astrid Sætrang Morvik.

Medvirker/annen info: Østenstad sangeri og gjester. Kristin Hesselberg Meland
Offer: Østenstad kirkes musikalske arbeid. Vippsnr. 13115.

Østenstad kirke, VETTRE

SØN 01.11 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Frank Åbyholm/ Bryn

Ja til Livet, OSLO

SØN 01.11 KL. 11:00

Den Guddommelige Liturgi

Prest/taler: Fader Olav

Medvirker/annen info: Alle gudstjenester på norsk

Hellige Hallvard Ortodokse Kirke (Kjelsås bedehus), OSLO

SØN 01.11 KL. 11:00

Gudstjeneste

Allehelgenskafé på menighetshuset fra kl 12.00 til kl 16.30. Salg av gravlys.

Prest/taler: Margaret Birkedal Kløw og Mari Haug Thorsen
Medvirker/annen info: Haslum kirkekor og Knut Kårvatn Eikeland
Offer: Misjonsalliansen

Haslum kirke, BEKKESTUA

SØN 01.11 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Arnfinn Løyning

Medvirker/annen info: Diakoninnsettelse

Østre Frikirke, OSLO

SØN 01.11 KL. 11:00

Gudstjeneste

Vi leser navnene på , og tenner lys for, alle det har vært holdt gravferd for i Frogn kirke siden sist Allehelgensdag.

Prest/taler: Camilla Kofoed-Steen
Medvirker/annen info: Rudolf de Beer, Arne Kollandsrud på trompet og sanggruppe fra Kantoriet.

Frogn kirke, DRØBAK

SØN 01.11 KL. 11:00

Høymesse

St. Johannes Døperen kirke, Nordre kapell, OSLO

SØN 01.11 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Gunstein Vetrhus

Medvirker/annen info: Marilyn Brattskar. HMV-koret deltar. Smittevernregler følges.
Offer: Menighetens arbeid. Vippsnr. 34971
Kirkeskyss tlf: 97177056

Holmen kirke, BILLINGSTAD

SØN 01.11 KL. 11:00

Høymesse

Prest/taler: Ingeborg Holberg Heggen

Medvirker/annen info: Thröstur Eiriksson
Offer: Menighetens misjonsprosjekt

Høvik kirke, HØVIK

SØN 01.11 KL. 11:00

Minnegudstjeneste på Allehelgensdag

Prest/taler: Mette Ortega-Bundgaard

Medvirker/annen info: Organist Randi Rosendahl. Sang ved Ingerid Louise Birkeland
Offer: Hasle kirkes eget arbeid

Hasle kirke, OSLO

SØN 01.11 KL. 11:00

Allehelgengudstjeneste

Prest/taler: Prest Ellen Kolb-Schiager. Organist Torstein Hagen

Medvirker/annen info: Diakon Cate-Helen Andersen. Rolf Birger Karlsen spiller trompet
Offer: Fransiscushjelpen

Ellingsrud kirke, OSLO

SØN 01.11 KL. 11:00

Minnegudstjeneste med begrenset antall

Prest/taler: Jorund Andersen, Petter Normann Dille

Medvirker/annen info: Kantor Halgeir Schiager, trompetist Tormod Åsgård. Åpen, bemannet kirke etter gudstjenesten, orgelmeditasjon kl 17, orgelspill hver hele time
Offer: Diakonien i Ullern

Ullern , OSLO

SØN 01.11 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Nina Kristine Niestroj

Medvirker/annen info: Sølvi Ådna Holmstrøm, kantor
Offer: Eget arbeid

Oppsal kirke, OSLO

SØN 01.11 KL. 11:00

Alle Helgens Gudstjeneste

Vi minnes de som har blitt forfremmet til Herligheten, dette året.

Prest/taler: Major Thore Paulsen
Medvirker/annen info: Ruth Bente Paulsen, Alice Muringa
Offer: Frelsesarmeen Grønland

Frelsesarmeen, Grønland korps, OSLO

SØN 01.11 KL. 11:00

Allehelgensmesse

Prest/taler: Prest Carsten Schuerhoff

Medvirker/annen info: Organist Natalia Eliseeva og diakon Anne Stige Beck

Haugerud kirke, OSLO

SØN 01.11 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Oddvar Rønsen

Medvirker/annen info: Musikk v/ Anne Kathrine Bækkelie og Gaute Beck. Marit Rønsen leder.

Oslo Sentrum Baptistkirke, OSLO

SØN 01.11 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Jon Arne Nygård

Bærum Frikirke, STABEKK

SØN 01.11 KL. 11:00

Allehelgengudstjeneste

Prest/taler: Prest Heinke Foertsch

Medvirker/annen info: Organist Jan Einbu
Offer: Menighetens arbeid

Furuset kirke, OSLO

SØN 01.11 KL. 11:00

All Saints / 4th Sunday before Advent / All Age Service

Prest/taler: book a seat: forstander@osloanglicans.no

St Edmund`s Anglican Church, OSLO

SØN 01.11 KL. 11:00

Alle Helgensgudstjeneste

Prest/taler: Prest Øyvind Helliesen taler.

Medvirker/annen info: Terje Kristiansen leder. Olav Øgreid er organist. Sang ved Rolf Arnesen.

Øståsen kirke, TÅRNÅSEN

SØN 01.11 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Eigil Morvik, Sverre Bang

Medvirker/annen info: Elisabeth Vatn
Offer: Fransiskushjelpen

Bekkelaget kirke, OSLO

SØN 01.11 KL. 11:00

Allehelgensgudstjeneste

Prest/taler: Matilde Opsahl

Medvirker/annen info: Anna Rubach
Offer: Menighetens diakonale arbeid

Langhus kirke, LANGHUS

SØN 01.11 KL. 11:00

Minnegudstjeneste for Strømmen menighet

Prest/taler: Anne Dalen, og Daniel Andersen

Medvirker/annen info: Jonas Skjeflo

Stalsberghagen store kapell, RÆLINGEN

SØN 01.11 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Marita Elvemo Sivertsen.

Medvirker/annen info: Ingvild Køhn Malmbekk
Offer: Asker menighet diakoni. Vippsnr. 11783

Asker kirke, ASKER

SØN 01.11 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Jostein Tegnér

Medvirker/annen info: Organist Knut-Harald Rydning
Offer: Menighetsarbeid, Enebakk sokn

Enebakk kirke, ENEBAKK

SØN 01.11 KL. 11:00

Gudstjeneste - Tema: Salige er de rene av hjertet

Prest/taler: Jan Erik Lehre

Medvirker/annen info: Påmelding på nett. Søndagsskole.

Misjonssalen Oslo, OSLO

SØN 01.11 KL. 11:00

Allehelgensgudstjeneste

Prest/taler: Kjerstin Jensen

Medvirker/annen info: Åslaug Hegstad Lervåg. Iselin Skretting (fiolin). Prinsdal Sangeri
Offer: Menighetens diakonale arbeid

Hauketo-Prinsdal kirke, OSLO

SØN 01.11 KL. 11:00

Gudstjeneste - Allehelgensdag. Minnes de døde siste år

Prest/taler: Anders Kristensen Nordvik

Medvirker/annen info: Kantor Knut Kirkesæter
Offer: Menighetens diakoniarbeide

Fossum kirke, OSLO

SØN 01.11 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Dagl.leder Wycliffe Norge Agnes Lid taler

Medvirker/annen info: Kveldssamling torsdag 5.nov kl.19.00 Jan Danielsen
Offer: Wycliffe Norge

Bærum Misjonskirke, STABEKK

SØN 01.11 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Britt Aanes Ekhougen

Medvirker/annen info: Maria Hansli
Offer: Kirkens SOS i Norge. Kirkeskyss: ring 06710.

Jar kirke, JAR

SØN 01.11 KL. 11:00

Allehelgensgudstjeneste med minnedel

Prest/taler: Tom Egil Nordengen

Medvirker/annen info: Lorenzo Nardocci.
Offer: Kirkens SOS i Norge

Siggerud kirke, SIGGERUD

SØN 01.11 KL. 11:00

Høymesse på allehelgensdag

Prest/taler: Sjur Isaksen

Medvirker/annen info: Kantor: Inger-Lise Ulsrud. Sangere fra Uranienborg Vokalensemble. Dirigent: Elisabeth Holte
Offer: Kirkens Bymisjon

Uranienborg kirke, OSLO

SØN 01.11 KL. 11:00

Nærmiljøgudstjeneste

Prest/taler: Gjest Øystein Sandsdalen, liturg Ingrid Vad Nilsen

Medvirker/annen info: Per Christian Jacobsen, Freja Arendt på obo, forsangere
Offer: Institutt for sjelesorg

Bakkehaugen kirke , OSLO

SØN 01.11 KL. 11:00

Høymesse

St. Dominikus Kirke, OSLO

SØN 01.11 KL. 11:00

Högmässa, ljuständning till de avlidnas minne

Prest/taler: Fabian Åstrand

Medvirker/annen info: Nina Norrman, Margaretakyrkans damkör

Margaretakyrkan, OSLO

SØN 01.11 KL. 11:00

Gudstjeneste-innsettelse av diakon og menighetspedagog

Innvielse av nye messehagel

Prest/taler: Stein Bjarne Westnes
Offer: Steps Norway

Bryn kirke, RYKKINN

SØN 01.11 KL. 11:00

Minnegudstjeneste, allehelgensdag

Prest/taler: Ole Andreas Holen

Medvirker/annen info: Kantor og sang- Hannah Carding, fiolin - Magnhild Skomedal Torvanger, klaver - Kristoffer Myhre Eng
Offer: Sinsen menighets eget arbeid

Sinsen kirke, OSLO

SØN 01.11 KL. 11:00

Fellesgudstjeneste i Ris kirke

Holmenkollen kapell, OSLO

SØN 01.11 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Innsettelse av kapellan Annette Dreyer ved prost Øyvind Stabrun

Medvirker/annen info: Spr. Maria Paulsen Skjerdingstad og organist Daniel Solyom
Offer: Misjonsprosjekt i Vietnam

Tonsen kirke, OSLO

SØN 01.11 KL. 11:00

Gudstjeneste Alle Helgens Dag

Prest/taler: Thorleif Gulliksen

Medvirker/annen info: Eva Trobe leder og hornmusikken spiller

Frelsesarmeen Oslo 3.korps, OSLO

SØN 01.11 KL. 11:00

Allehelgensgudstjeneste med minnedel

Prest/taler: Anne Jørstad

Medvirker/annen info: Diakonmedarbeider Anne Sture Organist Tor Magne Brækkan
Offer: Menighetens diakonale arbeid

Kråkstad kirke, KRÅKSTAD

SØN 01.11 KL. 11:00

Allehelgensgudstjeneste

Prest/taler: Dag Høyem

Medvirker/annen info: Kantor Simon Skyttemyr. Sofiemyr kammerkor. Tweens.

Sofiemyr kirke, SOFIEMYR

SØN 01.11 KL. 11:00

Allehelgensgudstjeneste

Prest/taler: Thomas Wagle
Offer: Kirkens Bymisjon

Snarøya kirke, SNARØYA

SØN 01.11 KL. 11:00

Minnegudstjeneste


Kirkekaffe i kirkestua etter gudstjenesten. Mulighet for samtale, stillhet og lystenning fra kl.14:00 - 16:00.

Prest/taler: Kantor, diakon og prester
Medvirker/annen info: Vigdis M. Gjelsvik og Sophia Hugo Cabo (cello) bidrar med ord og toner.
Offer: Diakoni

Hakadal Kirke, HAKADAL

SØN 01.11 KL. 11:00

Gudstjeneste Allehelgensdag

Prest/taler: Prest Gaute Granlund, kantor Stein Skøyeneie, diakon Anne Marie Sverdrup

Medvirker/annen info: Morgengudstjenester hverdager, se hjemmesiden, face og you tube

Sagene kirke, OSLO

SØN 01.11 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Jon Brammer
Offer: Egen menighet

PM Evangeliesalen Berøa, OSLO

SØN 01.11 KL. 11:00

Allehelgensgudstjeneste

Prest/taler: Lars Martin Dahl. Olav Rune Bastrup

Medvirker/annen info: Calliophon og Schola St.Hallvard medvirker
Offer: Tomasgården og Sandom

Grønland kirke, OSLO

SØN 01.11 KL. 11:00

Allehelgensmesse

Prest/taler: Prest Sara Moss-Fongen og Eteyane Amante

Medvirker/annen info: Organist Ieva Berzina m/ Alna Vocalis

Østre Aker kirke, OSLO

SØN 01.11 KL. 11:00

Allehelgensgudstjeneste

Prest/taler: Sveinung Hansli

Medvirker/annen info: Organist: Tord Gustavsen
Offer: Menighetens eget arbeid

Tanum kirke, SLEPENDEN

SØN 01.11 KL. 11:00

Høymesse på norsk

Mariakirken, STABEKK

SØN 01.11 KL. 11:00

Gudstjeneste Allehelgensdag

Vi følger helsemyndighetenes anbefalinger for smittevern.

Prest/taler: Sokneprest Tone Marie Falch, organist Ole Johannes Kosberg
Medvirker/annen info: diakon Birgit Kinn Hansteensen
Offer: Fransiskushjelpen

Grorud kirke, OSLO

SØN 01.11 KL. 11:00

Høymesse

Allehelgensdag. Prekentekst Matt 5, 1-12.

Prest/taler: Jonas Lind Asgedom, liturg.
Medvirker/annen info: Sangere fra Oslo Domkor. Kåre Nordstoga, orgel.

Oslo domkirke, OSLO

SØN 01.11 KL. 11:00

Gudstjeneste.

Prest/taler: Pastor Terje Nilsen. Forbønnsavdeling. Kirkelunsj

Medvirker/annen info: Musikkoret synger. Minneord. Smitteverntiltak. Registrering av deltakerne.
Offer: Metodistkirken på Grünerløkka

Metodistkirken på Grünerløkka, OSLO

SØN 01.11 KL. 11:00

Allehelgensgudstjeneste

Prest/taler: Vibeke Bergsjø Aas

Medvirker/annen info: Supersøndag!

Greverud kirke, OPPEGÅRD

SØN 01.11 KL. 11:00

Allehelgensgudstjeneste

Prest/taler: Prest, Kjetil Hauge og Anne Marie Lofthus Hindahl

Medvirker/annen info: Kantor, Sophia Blum. Pianist, Bernard Greter, Sang, Sonny Holth
Offer: Menighetens eget arbeid

Manglerud kirke, OSLO

SØN 01.11 KL. 11:00

Gudstjeneste Allehelgensdag

Prest/taler: Dag Håland og Yngvild W Stuksrud. Irene Wiik Halle

Medvirker/annen info: Gruppe fra Vox cordis. Døde minnes
Offer: Menighetsarbeidet. Vipps til 34970

Vardåsen kirke, BORGEN

SØN 01.11 KL. 11:00

Messe på kroatisk

St. Joseph kirke, OSLO

SØN 01.11 KL. 11:00

Gudstjeneste på Allehelgensdag

Prest/taler: Christine H. Aarflot, Jan H. Josefsen og Arne Jor

Medvirker/annen info: Org. Per Kristian Amundrød
Offer: Fransiskushjelpen

Paulus kirke, OSLO

SØN 01.11 KL. 11:00

Minnekonsert - Allehelgensdag. Sølvi Ådne Holmstrøm og Lars Fredrik Nystad.

Oppsal kirke, OSLO

Du kan finne flere arrangementer ved å søke