702

Arrangementer

AKTUELT
Sortért på I NÆRHETEN | DATO
SEPT

LØR 18.09 KL. 09:30

Konfirmasjonsgudstjeneste

Prest/taler: Marita Bjørke Ådland

Medvirker/annen info: Organist Stephen Sirris

Åros kirke, ÅROS

LØR 18.09 KL. 10:00

Konfirmasjonsgudstjeneste

Prest/taler: Ragnar Elverhøi

Medvirker/annen info: Organist Tatiana Kapustina. Medliturg Anne Linn Kopperud Berg
Offer: Menighetens eget arbeid, Vipps nr.72037

Kongsdelene kirke, SÆTRE

LØR 18.09 KL. 10:00

Konfirmasjonsgudstjeneste

Prest/taler: Jahn Aas
Medvirker/annen info: Børre Velsrud

Lillestrøm kirke, LILLESTRØM

LØR 18.09 KL. 10:30

Konfirmasjonsgudstjeneste

Prest/taler: Sarah O. Haugstad

Medvirker/annen info: Lene Beate Østerås. Ulf Krupka

Ski nye kirke, SKI

LØR 18.09 KL. 11:00

Konfirmasjonsgudstjeneste

Prest/taler: Marita Bjørke Ådland

Medvirker/annen info: Organist Annette Nordmo

Nærsnes kirke , NÆRSNES

LØR 18.09 KL. 11:00

Dåpsgudstjeneste

Prest/taler: Roald-Einar Ottersen

Medvirker/annen info: Gunnar Petersen-Øverleir, organist.
Offer: Menighetens arbeid

Sørkedalen kirke, OSLO

LØR 18.09 KL. 11:00

Konfirmasjonsgudstjeneste

Prest/taler: Sigrun Reinhardtsen og Sjur Isaksen

Medvirker/annen info: Kantor: Inger-Lise Ulsrud. Sangere fra Uranienborg Vokalensemble. Dirigent: Elisabeth Holte
Offer: KRIK

Uranienborg kirke, OSLO

LØR 18.09 KL. 11:00

Konfirmasjonsgudstjeneste

Prest/taler: Ellen Martha Blaasvær

Medvirker/annen info: Kantor Johan Wallace. Medliturg Heidi Amundsen
Offer: Røyken menighet, ungdomsarbeid, Vipps nr.39322

Teglen, Spikkestad kirke-og kultursenter , SPIKKESTAD

LØR 18.09 KL. 11:00

Dåpsgudstjeneste

Prest/taler: Trygve Rø

Medvirker/annen info: Øyvind Rogstad
Offer: Menighetens arbeid blant barn og unge

Høvik kirke, HØVIK

LØR 18.09 KL. 11:00

Konfirmasjon

Nordstrand Kirke, OSLO

LØR 18.09 KL. 11:00

Konfirmasjonsgudstjeneste

Prest/taler: Peter Andreas Holby

Medvirker/annen info: Organist Stephen Sirris

Åros kirke, ÅROS

LØR 18.09 KL. 11:00

Konfirmasjonsgudstjeneste

Konfirmasjonsgudstj. Prest Per Olav Vangen. Kateket Lise Vaule. Kantor Dorte Fiskaa. Good News tensing og ungdomsledere deltar. Offerformål: Menighetens ungdomsarbeid.

Prest/taler: Per Olav Vangen
Medvirker/annen info: Kantor Dorte Fiskaa. Kateket Lise Vaule. Good News tensing og ungdomsledere deltar.
Offer: Menighetens ungdomsarbeid.

Østerås kirke, ØSTERÅS

LØR 18.09 KL. 11:30

Konfirmasjonsgudstjeneste

Prest/taler: Jahn Aas
Medvirker/annen info: Børre Velsrud

Lillestrøm kirke, LILLESTRØM

LØR 18.09 KL. 12:00

Konfirmasjonsgudstjeneste

Prest/taler: Ragnar Elverhøi

Medvirker/annen info: Organist Tatiana Kapustina. Medliturg Anne Linn Kopperud Berg
Offer: Menighetens eget arbeid, Vipps nr.72037

Kongsdelene kirke, SÆTRE

LØR 18.09 KL. 12:00

Konfirmasjonsgudstjeneste

Prest/taler: Tom Egil Nordengen

Medvirker/annen info: Anna Rubach. Cathrine Trygg på kornett.
Offer: Menighetens eget arbeid

Langhus kirke, LANGHUS

LØR 18.09 KL. 12:00

Konfirmasjonsgudstjeneste

Prest/taler: Sarah Haugstad

Medvirker/annen info: Lene Beate Østerås. Ulf Krupka

Ski nye kirke, SKI

LØR 18.09 KL. 12:00

Konfirmasjonsgudstjeneste

Prest/taler: Ingvild Amalie Bergsjø og Simeon Ottosen

Medvirker/annen info: Lars Fredrik Nystad, organist
Offer: Menighetens ungdomsarbeid

Søndre Skøyen kapell, OSLO

LØR 18.09 KL. 13:00

Konfirmasjonsgudstjeneste.

Konfirmasjonsgudstj. Prest Per Olav Vangen. Kateket Lise Vaule. Kantor Dorte Fiskaa. Good News tensing og ungdomsledere deltar. Offerformål: Menighetens ungdomsarbeid.

Prest/taler: Per Olav Vangen
Medvirker/annen info: Kantor Dorte Fiskaa. Kateket Lise Vaule. Good News tensing og ungdomsledere deltar.
Offer: Menighetens ungdomsarbeid.

Østerås kirke, ØSTERÅS

LØR 18.09 KL. 13:00

Konfirmasjon

Nordstrand Kirke, OSLO

LØR 18.09 KL. 13:00

Konfirmasjonsgudstjeneste

Prest/taler: Marita Bjørke Ådland

Medvirker/annen info: Organist Annette Nordmo

Nærsnes kirke , NÆRSNES

LØR 18.09 KL. 13:00

Konfirmasjonsgudstjeneste

Prest/taler: Sigrun Reinhardtsen og Sjur Isaksen

Medvirker/annen info: Kantor: Inger-Lise Ulsrud. Sangere fra Uranienborg Vokalensemble. Dirigent: Elisabeth Holte
Offer: KRIK

Uranienborg kirke, OSLO

LØR 18.09 KL. 13:00

Konfirmasjonsgudstjeneste

Prest/taler: Jahn Aas
Medvirker/annen info: Børre Velsrud

Lillestrøm kirke, LILLESTRØM

LØR 18.09 KL. 14:00

Konfirmasjonsgudstjeneste

Prest/taler: Ellen Martha Blaasvær

Medvirker/annen info: Kantor Johan Wallace. Medliturg Heidi Amundsen
Offer: Røyken menighet, ungdomsarbeid, Vipps nr.39322

Røyken kirke, RØYKEN

LØR 18.09 KL. 14:00

Konfirmasjonsgudstjeneste

Prest/taler: Ingvild Amalie Bergsjø og Simeon Ottosen

Medvirker/annen info: Lars Fredrik Nystad, organist
Offer: Menighetens ungdomsarbeid

Oppsal kirke, OSLO

LØR 18.09 KL. 14:00

Konfirmasjonsgudstjeneste

Prest/taler: Ragnar Elverhøi

Medvirker/annen info: Organist Tatiana Kapustina. Medliturg Anne Linn Kopperud Berg
Offer: Menighetens eget arbeid, Vipps nr.72037

Kongsdelene kirke, SÆTRE

LØR 18.09 KL. 14:30

Dåpsgudstjeneste

Prest/taler: Trygve Rø

Medvirker/annen info: Bill Spade
Offer: Menighetens arbeid blant barn og unge

Høvik kirke, HØVIK

LØR 18.09 KL. 14:30

Konfirmasjonsgudstjeneste

Prest/taler: Marita Bjørke Ådland

Medvirker/annen info: Organist Annette Nordmo

Nærsnes kirke , NÆRSNES

LØR 18.09 KL. 14:30

Konfirmasjonsgudstjeneste

Prest/taler: Jahn Aas
Medvirker/annen info: Børre Velsrud

Lillestrøm kirke, LILLESTRØM

LØR 18.09 KL. 15:00

Konfirmasjonsgudstjeneste.

Konfirmasjonsgudstj. Prest Per Olav Vangen. Kateket Lise Vaule. Kantor Dorte Fiskaa. Good News tensing og ungdomsledere deltar. Offerformål: Menighetens ungdomsarbeid.

Prest/taler: Per Olav Vangen.
Medvirker/annen info: Kantor Dorte Fiskaa. Kateket Lise Vaule. Good News tensing og ungdomsledere deltar.
Offer: Menighetens ungdomsarbeid.

Østerås kirke, ØSTERÅS

LØR 18.09 KL. 15:00

Konfirmasjon

Nordstrand Kirke, OSLO

LØR 18.09 KL. 15:30

Dåpsgudstjeneste

Prest/taler: Trygve Rø

Medvirker/annen info: Bill Spade
Offer: Menighetens arbeid blant barn og unge

Høvik kirke, HØVIK

LØR 18.09 KL. 17:00

Søndagsmesse på italiensk

St. Joseph kirke, OSLO

LØR 18.09 KL. 18:00

Søndagsmesse på norsk

St. Olav domkirke, OSLO

LØR 18.09 KL. 18:00

Messe på polsk

Mariakirken, STABEKK

LØR 18.09 KL. 19:00

Søndagsmesse på polsk

St. Olav domkirke, OSLO

SØN 19.09 KL. 08:00

Messe på polsk

St. Olav domkirke, OSLO

SØN 19.09 KL. 08:00

Messe på spansk

St. Joseph kirke, OSLO

SØN 19.09 KL. 09:00

Messe på polsk

Mariakirken, STABEKK

SØN 19.09 KL. 09:00

Messe

St. Dominikus Kirke, OSLO

SØN 19.09 KL. 09:30

Messe på norsk

St. Joseph kirke, OSLO

SØN 19.09 KL. 09:30

Messe på engelsk

St. Olav domkirke, OSLO

SØN 19.09 KL. 10:00

Liturgi på gresk og norsk

ETTER DET HELLIGE KORSETS OPPHØYELSEDE
Morgengudstjeneste 9:00
Guddommelig liturgi 10:00

Prest/taler: f. Alexandros

Maria Bebudelse ortodokse kirke, OSLO

SØN 19.09 KL. 10:00

Konfirmasjonsgudstjenester 2021

Prest/taler: Sunniva Gylver

Medvirker/annen info: Kantor Gjermund Brenne og konfirmantledere. Korgruppe og trompetist. Det blir gudstjenester kl.10, 11.30, 13 og 14.30.
Offer: Konfirmantarbeidet i Fagerborg

Fagerborg kirke, OSLO

SØN 19.09 KL. 10:30

Konfirmasjonsgudstjeneste

Prest/taler: Halvard Mosdøl

Medvirker/annen info: Børre Velsrud

Lillestrøm kirke, LILLESTRØM

SØN 19.09 KL. 11:00

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Prest/taler: Kristian Engelstad Kvalem

Medvirker/annen info: Colin Smith, Samuel Brenna
Offer: KFUK-KFUM Global, VIPPS: 64595

Kampen kirke, OSLO

SØN 19.09 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Irene Wenås Holte

Medvirker/annen info: Organist Gry Giverholt Bagstevold
Offer: ELCJHL luth.krk. Det hellige land, Vipps nr.11783

Asker kirke, ASKER

SØN 19.09 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Lena Caroline Stordalen

Medvirker/annen info: Organist Grethe Laugerud. Countrygudstjeneste m/band.
Offer: NMS, Vipps nr.20772

Heggedal kirke, HEGGEDAL

SØN 19.09 KL. 11:00

Gudstjeneste. Høsttakkefest

Prest/taler: Britt Aanes Ekhougen

Medvirker/annen info: Haakon Omejer Sørlie

Jar kirke, JAR

SØN 19.09 KL. 11:00

Gudstjeneste

Gudstjeneste med streaming på YouTube.

Prest/taler: Sakarias Ingolfsson
Offer: Menighetens arbeid og misjonsprosjekt

Messiaskirken (Adventkirken Ulsrud), OSLO

SØN 19.09 KL. 11:00

Konfirmasjonsgudstjeneste kl 11 og kl 13

Prest/taler: Arne Slørdahl

Medvirker/annen info: Organist: Bjørn Kleppe. Siv Øverli, trompet. Cæciliaforeningen med dir Steffen Kammler
Offer: Konfirmantarbeidet i menigheten

Frogner kirke, OSLO

SØN 19.09 KL. 11:00

Messe på norsk

Mariakirken, STABEKK

SØN 19.09 KL. 11:00

Gudstjeneste

Gudstjeneste i Skarbøvik kirke

Prest/taler: Torkild Masvie
Offer: Menighetens arbeid og misjonsprosjekt

Den lutherske kirke i Ålesund, ÅLESUND

SØN 19.09 KL. 11:00

Worship service in English at the church and online at www.facebook.com/alcoslo/

Prest/taler: Rev Sherri Frederikson

American Lutheran Congregation, OSLO

SØN 19.09 KL. 11:00

Gudstjeneste i kirkestua

Prest/taler: Gunnhild Nordgaard Hermstad, Lillian Dombestein

Medvirker/annen info: Organist Eivind Gjerdalen Vonen og band
Offer: Menighetens misjonsprosjekt VIPPS 537079

Nordberg kirke , OSLO

SØN 19.09 KL. 11:00

Konfirmasjonsgudstjeneste

Prest/taler: Ragnar Elverhøi

Medvirker/annen info: Organist Tatiana Kapustina. Medliturg Anne Linn Kopperud Berg
Offer: Menighetens eget arbeid, Vipps nr.72037

Kongsdelene kirke, SÆTRE

SØN 19.09 KL. 11:00

Stille andakt

Kvekersamfunnet, OSLO

SØN 19.09 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Ingeborg Sommer

Medvirker/annen info: Marianne R. Eriksen (orgel)

Skøyen kirke, OSLO

SØN 19.09 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Jon Arne Nygård

Bærum Frikirke, STABEKK

SØN 19.09 KL. 11:00

Gudstjeneste

Gudstj. Dåp. Prest Else Engebretsen. Organist David Maiwald. Offerformål: Menighetens eget arbeid. Kirkekaffe m/menighetens årsmøte.

Prest/taler: Else Engebretsen
Medvirker/annen info: Organist David Maiwald. Kirkekaffe m/menighetens årsmøte.

Eiksmarka kirke, EIKSMARKA

SØN 19.09 KL. 11:00

Konfirmasjonsgudstjeneste

Prest/taler: Ellen Martha Blaasvær

Medvirker/annen info: Kantor Johan Wallace. Medliturg Heidi Amundsen
Offer: Røyken menighet, ungdomsarbeid, Vipps nr.39322

Røyken kirke, RØYKEN

SØN 19.09 KL. 11:00

Høymesse 11:00

Prest/taler: Morten Holmqvist

Medvirker/annen info: Organist Sverre Undheim

Ljan Kirke, OSLO

SØN 19.09 KL. 11:00

Konfirmasjonsgudstjeneste for spesielt inviterte.

Konfirmasjonsgudstj. for spesielt inviterte. Prest Per Olav Vangen. Kateket Lise Vaule. Kantor Dorte Fiskaa. Good News tensing og ungdomsledere deltar. Offerformål: Menighetens ungdomsarbeid.

Prest/taler: Per Olav Vangen
Medvirker/annen info: Kantor Dorte Fiskaa. Kateket Lise Vaule. Good News tensing og ungdomsledere deltar.
Offer: Menighetens ungdomsarbeid.

Østerås kirke, ØSTERÅS

SØN 19.09 KL. 11:00

Gudstjeneste med dåp

Prest/taler: Kåre Skråmestø

Medvirker/annen info: Torbjørn Eftestøl

Skoklefall kirke, NESODDTANGEN

SØN 19.09 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Kjersti Langås Hvalen

Medvirker/annen info: Kantor: Hannah Carding
Offer: Sinsen menighets eget arbeid

Sinsen kirke, OSLO

SØN 19.09 KL. 11:00

Gudstjeneste for små og store

Prest/taler: Prest Sara Moss-Fongen

Medvirker/annen info: Organist Øyvind Kristiansen
Offer: IKO

Haugerud kirke, OSLO

SØN 19.09 KL. 11:00

Tonsen kirke 60 år! Jubileumsgudstjeneste og feiring av frivilligheten

Prest/taler: Menighetens prester og stab

Medvirker/annen info: Program i kirkerommet etter gudstjenesten. Forteller Hege Merakerås. Musikk, med mere!
Offer: Menighetens arbeid

Tonsen kirke, OSLO

SØN 19.09 KL. 11:00

Gudstjeneste i Paulus kirke

Se mer informasjon på www.kirken.no/ps eller www.facebook.com/paulusogsofienberg

Prest/taler: Arne Jor

Paulus kirke, OSLO

SØN 19.09 KL. 11:00

Familiegudstjeneste

Prest/taler: Ingrid Rian

Medvirker/annen info: Randi Røssaak, husband
Offer: Grefsen menighet

Grefsen, OSLO

SØN 19.09 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Marie Skarrebo Jørgensen og Ketil Grøtting

Medvirker/annen info: Lommedalskoret deltar. Menighetsmøte etter gudstjenesten.
Offer: Bukas Palad

Lommedalen kirke, BÆRUMS VERK

SØN 19.09 KL. 11:00

Gudstjeneste for store og små med dåp og nattverd

Prest/taler: Anne Berit Evang

Medvirker/annen info: Erling D. Strøm
Offer: Søndagsskolen i Norge

Bøler kirke, OSLO

SØN 19.09 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Ruth Bente Paulsen

Medvirker/annen info: Tema: "Smittsom glede"

Frelsesarmeen, Grønland korps, OSLO

SØN 19.09 KL. 11:00

Trinity 16 / Sung Communion

St Edmund`s Anglican Church, OSLO

SØN 19.09 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Finn Edvin Brøndal

Medvirker/annen info: Organist Kåre Birkeland. HMV-koret deltar.
Offer: Menighetens arbeid, Vipps nr. 34971

Holmen kirke, BILLINGSTAD

SØN 19.09 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Finn Røine
Offer: Misjon

PM Evangeliesalen Berøa, OSLO

SØN 19.09 KL. 11:00

Messe på norsk

St. Olav domkirke, OSLO

SØN 19.09 KL. 11:00

Konfirmasjonsgudstjeneste

Prest/taler: Audun Vad Petersson

Medvirker/annen info: Organist Kristin Hesselberg Meland. Medliturg Karianne Pettersen

Østenstad kirke, VETTRE

SØN 19.09 KL. 11:00

Messe på kroatisk

St. Joseph kirke, OSLO

SØN 19.09 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Tom Norum taler

Medvirker/annen info: Kveldssamling torsdag 23.sept.kl.19.00 Leder av Oase Eivind Arnevåg: "Bønnehuset"

Bærum Misjonskirke, STABEKK

SØN 19.09 KL. 11:00

Gudstjeneste for små og store med høsttakkefest

Etter gudstjenesten inviterer vi til høstfest med servering og underholdning i menighetssalen. Se kirken.no/bmv for mer info og påmelding.

Prest/taler: sokneprest Ulrike Lunde
Medvirker/annen info: organist Per Christian Jacobsen og Majorstua barne- og ungdomskor
Offer: Misjonsalliansens arbeid i Vietnam

Bakkehaugen kirke , OSLO

SØN 19.09 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Kjell A. Skartseterhagen

Medvirker/annen info: Høsttakkefest
Offer: Rotneskirkens Venner

Rotnes kirke, NITTEDAL

SØN 19.09 KL. 11:00

Gudstjeneste

Markering av Kirkeuka for fred.

Prest/taler: Sylvi Baardseth Panjwani
Medvirker/annen info: Kristoffer Myre Eng, Åse Werner
Offer: Sabeels venner. VIPPS 84615

Vålerenga kirke, OSLO

SØN 19.09 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Vibeke Bergsjø Aas

Medvirker/annen info: Espen Takle. Mer info på vår nettside www.kirken.no/greverud og Facebook

Greverud kirke, OPPEGÅRD

SØN 19.09 KL. 11:00

Høymesse

St. Dominikus Kirke, OSLO

SØN 19.09 KL. 11:00

Høgmesse

St Olav misjon, ÅLESUND

SØN 19.09 KL. 11:00

Høymesse

Prest/taler: Margunn Sandal

Medvirker/annen info: Organist: Håvard Ringsevjen

Bygdøy kirke, OSLO

SØN 19.09 KL. 11:00

Høymesse med ordinasjon

Prest/taler: Biskop Kari Veiteberg, Anne-May Grasaas, Øyvind Stabrun og Jonas Lind Asgedom, liturger.

Medvirker/annen info: Sangere fra Oslo Domkor. Vivianne Sydnes, dirigent. Marcus André Berg, orgel.

Oslo domkirke, OSLO

SØN 19.09 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Sokneprest Tor Martin Synnes

Medvirker/annen info: Organist Maria Brabrand

Fjellhamar kirke, FJELLHAMAR

SØN 19.09 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Terje Fonk

Medvirker/annen info: Øystein H. Bang
Offer: Kirkens arbeid ved Solfjellshøgda helsehus, vipps 641164

SEM-huset, OSLO

SØN 19.09 KL. 11:00

Högmässa

Prest/taler: Per Anders Sandgren

Margaretakyrkan, OSLO

SØN 19.09 KL. 11:00

Høymesse

Prest/taler: Morthen Sørlie

Medvirker/annen info: Organist: Halvard Gautefall Hiis
Offer: Areopagos

Gamle Aker kirke, OSLO

SØN 19.09 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Finn Indrebø / Bryn

Ja til Livet, OSLO

SØN 19.09 KL. 11:00

Høymesse

Prest/taler: Arne Braut

Medvirker/annen info: Organist: Ulf Nilsen
Offer: Areopagos

Lovisenberg kirke, OSLO

SØN 19.09 KL. 11:00

Høymesse

Prest/taler: Maryam Trine Skogen

Medvirker/annen info: Bill Spade. Pilegrimsmesse fra Haslumseter kapell kl. 12.00. Menighetsmøte 20.9 kl. 18.00 i Høvik.
Offer: Menighetens diakonale arbeid

Høvik kirke, HØVIK

SØN 19.09 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Kristoffer Hansen-Ekenes

Medvirker/annen info: 7.-klasse fra Ryenberget skole deltar.
Offer: Prestetjenesten

Oslo: Ryenberget kirke, OSLO

SØN 19.09 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Roald-Einar Ottersen

Medvirker/annen info: Gunnar Petersen-Øverleir, organist.
Offer: Impande

Røa kirke, OSLO

SØN 19.09 KL. 11:00

Familiegudstjeneste

Prest/taler: Anne Grete Listrøm

Medvirker/annen info: Organist: Liv Marie Hofseth
Offer: Ung kirkesang

Nordstrand Kirke, OSLO

SØN 19.09 KL. 11:00

Gudstjeneste for store og små

Prest/taler: Sverre Bang

Medvirker/annen info: Thor Henning Isachsen
Offer: Menighetens arbeid, vipps 640825

Bekkelaget kirke, OSLO

SØN 19.09 KL. 11:00

Høymesse

Prest/taler: Prest Inger Marit Brorson

Medvirker/annen info: Organist Sebastian Wemmerløv.
Offer: Voksen menighet - det er mulig å gi på Vipps 18756

Voksen kirke, OSLO

SØN 19.09 KL. 11:00

Høsttakkefest i Geitmyra Skolehage

Prest/taler: Sokneprest Knut Rygh, organist Per Karang, torsopplærer Alf Martin Lie

Medvirker/annen info: Barnekoret opptrer ledet av Ingrid Neset
Offer: Menighetens arbeid

Sagene kirke, OSLO

SØN 19.09 KL. 11:00

Gudstjeneste med påmelding

Oslo misjonskirke Betlehem, OSLO

Du kan finne flere arrangementer ved å søke