1218

Arrangementer

AKTUELT
Sortért på I NÆRHETEN | DATO
SEPT

TOR 29.09 KL. 12:00

Åpen kirke. 12:00-14:00. Lystenning, bønn, fellesskap.

Asker kirke, ASKER

TOR 29.09 KL. 20:00

Aftensang i Røyken kirke. Røyken kirkekor medvirker.

Røyken kirke, RØYKEN

FRE 30.09 KL. 11:00

Bots- og bønnedag

Prest/taler: Hans Aage Gravaas
Offer: Menighetens arbeid

Voksen kirke, OSLO

OKT

LØR 01.10 KL. 10:00

Liturgi på norsk

Prest/taler: f. Kliment

Vår Frelsers ortodokse kirke, OSLO

LØR 01.10 KL. 17:00

Søndagsmesse på italiensk

St. Joseph kirke, OSLO

LØR 01.10 KL. 17:00

Vesper

Prest/taler: f. Alexandros

Maria Bebudelse ortodokse kirke, OSLO

LØR 01.10 KL. 18:00

Søndagsmesse på norsk

St. Olav domkirke, OSLO

LØR 01.10 KL. 18:00

Søndagsmesse på polsk

Mariakirken, STABEKK

LØR 01.10 KL. 19:00

Søndagsmesse på polsk

St. Olav domkirke, OSLO

SØN 02.10 KL. 08:00

Messe på polsk

St. Olav domkirke, OSLO

SØN 02.10 KL. 08:00

Messe på spansk

St. Joseph kirke, OSLO

SØN 02.10 KL. 09:00

Messe på polsk

Mariakirken, STABEKK

SØN 02.10 KL. 09:00

Messe

St. Dominikus Kirke, OSLO

SØN 02.10 KL. 09:30

Messe på norsk

St. Joseph kirke, OSLO

SØN 02.10 KL. 09:30

Familiemesse på norsk

St. Hallvard kirke, OSLO

SØN 02.10 KL. 09:30

Messe på engelsk

St. Olav domkirke, OSLO

SØN 02.10 KL. 10:00

Den guddommelige liturgi på kirkeslavisk og norsk

Prest/taler: f. Kliment

Vår Frelsers ortodokse kirke, OSLO

SØN 02.10 KL. 10:00

Messe på ukrainsk i lille sal

St. Hallvard kirke, OSLO

SØN 02.10 KL. 10:00

Liturgi på gresk og norsk

2. LUKAS
Morgengudstjeneste 9:00
Guddommelig liturgi 10:00

Prest/taler: f. Maxime

Maria Bebudelse ortodokse kirke, OSLO

SØN 02.10 KL. 10:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Elise Ottesen Søvik

Medvirker/annen info: Olav Morten Wang
Offer: Menighetens arbeid.

Sørkedalen kirke, OSLO

SØN 02.10 KL. 11:00

Felles gudstjeneste i Bryn kirke. Se Bryn for info.

Lommedalen kirke, BÆRUMS VERK

SØN 02.10 KL. 11:00

Worship service in English at the church and online at www.facebook.com/alcoslo/

Prest/taler: Rev Sherri Frederikson

American Lutheran Congregation, OSLO

SØN 02.10 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Gunnar Syvertsen

Medvirker/annen info: Mathias Kråkenes-organist
Offer: Menighetens eget arbeid

Oslo Vestre Frikirke, OSLO

SØN 02.10 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Olaf Huuse Haraldstad

Medvirker/annen info: Organist Yngvild Wattum Stuksrud
Offer: Y`s men Asker

Vardåsen kirke, BORGEN

SØN 02.10 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Jens Fredrik Brenne

Medvirker/annen info: Organist Vladimir Puhalac

Mortensrud kirke, OSLO

SØN 02.10 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Maylen Nupen

Medvirker/annen info: Vera Kalmykova

Frogner kirke, FROGNER

SØN 02.10 KL. 11:00

Høymesse

St. Johannes Døperen kirke, Nordre kapell, OSLO

SØN 02.10 KL. 11:00

Gudstjeneste I Hurum kirkestue.

Prest/taler: Magnus Pettersen Kjellin.

Medvirker/annen info: Organist Unni Sofie Fadum
Offer: Det Norske Misjonsselskap Bangkok.

Hurum kirke , KLOKKARSTUA

SØN 02.10 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Kristine Skree Kristiansen

Medvirker/annen info: Rudolf de Beer

Drøbak kirke, DRØBAK

SØN 02.10 KL. 11:00

Diakoni- og evangeliserings-gudstjeneste

Prest/taler: Diakon Liv Berit Carlsen taler. Diakon Olav Øgreid leder

Medvirker/annen info: Musikk ved Aasta K. Engh.

Øståsen kirke, TÅRNÅSEN

SØN 02.10 KL. 11:00

Se Bygdøy kirke. Fellesgudsjeneste

Frogner kirke, OSLO

SØN 02.10 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Inger Lise Guttormsen

Medvirker/annen info: Organist Gry Giverholt Bagstevold.
Offer: Kirkens SOS

Heggedal kirke, HEGGEDAL

SØN 02.10 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Maren Andrea Aasulvsen

Medvirker/annen info: Daniel Solyom
Offer: Kirkens SOS

Tonsen kirke, OSLO

SØN 02.10 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Nicholas Noble

Medvirker/annen info: Org: Mathias Finchenhagen
Offer: Egen menighet/ungdomsarbeid

Lillestrøm kirke, LILLESTRØM

SØN 02.10 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Halvard Roaldsnes

Filadelfiakirken Oslo, OSLO

SØN 02.10 KL. 11:00

Søndagsgudstjeneste

Prest/taler: Josefine Gyland
Offer: NLM

Misjonssalen Oslo, OSLO

SØN 02.10 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Jon Brammer
Offer: Egen menighet

PM Evangeliesalen Berøa, OSLO

SØN 02.10 KL. 11:00

Ingen gudstjeneste i Haslum. Alle er velkommen til felles gudstjeneste i Jar kirke

Haslum kirke, BEKKESTUA

SØN 02.10 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Fredrik Larsen Mehren

Medvirker/annen info: Runa Viggen Taksdal

Fet Kirke, FETSUND

SØN 02.10 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Beatrice Johansson

Lillestrøm Metodistkirke, LILLESTRØM

SØN 02.10 KL. 11:00

Høstferie - gudstjeneste i Østerås kirke

Høstferie. Se Østerås!
Medvirker/annen info: Se Østerås!

Eiksmarka kirke, EIKSMARKA

SØN 02.10 KL. 11:00

Gudstjeneste live i Nettkirken. Åpent for alle. Kontakt grunerlokka@metodistkirken.no for påkobling

Prest/taler: Pastor Terje Nilsen: "Abrahams tro og tvil"

Medvirker/annen info: Min salme. Forbønnsavdeling
Offer: Metodistkirken på Grünerløkka

Metodistkirken på Grünerløkka, OSLO

SØN 02.10 KL. 11:00

Høymesse

Prest/taler: Ørnulf Steen
Offer: Egen menighet VIPPS 23072

Nordberg kirke , OSLO

SØN 02.10 KL. 11:00

Gudstjeneste

Fjellhamar kirke, FJELLHAMAR

SØN 02.10 KL. 11:00

Gudstjeneste

Medvirker/annen info: Fredrik Brekke Møller

Offer: Romaniaprosjektet Agathos Venner, vipps 641164

SEM-huset, OSLO

SØN 02.10 KL. 11:00

Gudstjeneste

Gudstj. Dåp. Nattv. Prest Per Olav Vangen. Kantor Dorte Fiskaa. Offerformål: Menighetens eget arbeid. Kirkekaffe.

Prest/taler: Per Olav Vangen
Medvirker/annen info: Kantor Dorte Fiskaa.
Offer: Menighetens eget arbeid

Østerås kirke, ØSTERÅS

SØN 02.10 KL. 11:00

Høymesse

St.Mikael kirke, TORP

SØN 02.10 KL. 11:00

Messe på norsk

St. Olav domkirke, OSLO

SØN 02.10 KL. 11:00

Liturgi på norsk og kirkeslavisk

Prest/taler: f.Johannes
Medvirker/annen info: diakon og kor

Den ortodokse hl. Nikolai Kirke, OSLO

SØN 02.10 KL. 11:00

Gudstjeneste ved Trygve Tyreid

Prest/taler: Åge Håvik

Medvirker/annen info: organist: Aejin Park
Offer: MAF

Bryn kirke, RYKKINN

SØN 02.10 KL. 11:00

Høymesse

Prest/taler: Pål Arne Winsnes

Medvirker/annen info: Lars Aarnes

Øvre Rælingen kirke, RÆLINGEN

SØN 02.10 KL. 11:00

Gudstjeneste

Gudstjeneste med nattverd

Prest/taler: Eirik-Kornelius Garnes-Lunde
Offer: Menighetens arbeid og misjonsprosjekt

Den lutherske kirke i Ofoten og Sør-Troms, NARVIK

SØN 02.10 KL. 11:00

Misjonsgudstjeneste

Prest/taler: Vibeke Bergsjø Aas

Medvirker/annen info: Organist Karoline Aarflot Lind, og besøk fra NMS
Offer: Misjonsprosjektet Langhus

Langhus kirke, LANGHUS

SØN 02.10 KL. 11:00

Høymesse på norsk

St. Hallvard kirke, OSLO

SØN 02.10 KL. 11:00

Høymesse

Prest/taler: Roger Jensen

Medvirker/annen info: Organist Luke Dodson
Offer: IKO

Gamle Aker kirke, OSLO

SØN 02.10 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Elin Lunde og Arnfinn Halderaker

Medvirker/annen info: Organist: Joakim Moen Tønset
Offer: Menighetens arbeid

Stovner kirke, OSLO

SØN 02.10 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Jan Helge Josefsen

Paulus kirke, OSLO

SØN 02.10 KL. 11:00

Høymesse

Prest/taler: Christian Kringstad Kielland, liturg

Medvirker/annen info: Sangere fra Oslo Domkor, Vivianne Sydnes, dirigent, Marcus André Berg, orgel
Offer: Domkirkens diakonale arbeid

Oslo domkirke, OSLO

SØN 02.10 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Karoline Astrup

Medvirker/annen info: Organist Lars Henrik Johansen.
Offer: Menighetens arbeid.

Asker kirke, ASKER

SØN 02.10 KL. 11:00

Gudstjeneste

Gudstjeneste med nattverd og streaming på YouTube.

Prest/taler: Torkild Masvie
Offer: Menighetens arbeid og misjonsprosjekt

Messiaskirken (Adventkirken Ulsrud), OSLO

SØN 02.10 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Eva Kirkemo

Skoklefall kirke, NESODDTANGEN

SØN 02.10 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Sigve Reedtz

Medvirker/annen info: Marianne Reidarsdatter Eriksen (kantor)

Skøyen kirke, OSLO

SØN 02.10 KL. 11:00

Gudstjeneste med dåp

Prest/taler: Elisabet T. Diesen

Medvirker/annen info: Knut Arild Nupen

Blaker kirke, BLAKER

SØN 02.10 KL. 11:00

Gudstjeneste med nattverd

Prest/taler: Prost Sigmund Akselsen

Medvirker/annen info: Organist Åslaug Hegstad Lervåg

Hauketo-Prinsdal kirke, OSLO

SØN 02.10 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Anders Hove

Medvirker/annen info: Nikolai Endresen Dahl
Offer: Menighetens misjonsprosjekt, Stefanusalliansen, vipps 640825

Bekkelaget kirke, OSLO

SØN 02.10 KL. 11:00

Høymesse med dåp og nattverd

Prest/taler: Ingrid Ribe-Nyhus

Medvirker/annen info: Terje Winge, kantor. Sangere fra GAEA
Offer: Kirkens fengselsarbeid

Fagerborg kirke, OSLO

SØN 02.10 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Sigurd Bakke

Medvirker/annen info: Organist Knut-Harald Rydning
Offer: Menighetsarbeid, Enebakk sokn

Enebakk kirke, ENEBAKK

SØN 02.10 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Kjell A. Skartseterhagen

Offer: Det Norske Bibelselskap

Hakadal Kirke, HAKADAL

SØN 02.10 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Prest Gaute Granlund, kantor Stein Skøyeneie

Medvirker/annen info: Kirken åpen for lystenning og stilhet tir-tor-lør og søn fra kl. 12 -20, søndag 11-12 åpen kirke med
Offer: Menighetens arbeid

Sagene kirke, OSLO

SØN 02.10 KL. 11:00

Messe på kroatisk

St. Joseph kirke, OSLO

SØN 02.10 KL. 11:00

Åpen Kirke 11:00 - 13:00

Ljan Kirke, OSLO

SØN 02.10 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Johan Valen-Sendstad

Medvirker/annen info: Thor-Henning Isachsen spiller

Nordstrand Kirke, OSLO

SØN 02.10 KL. 11:00

Den guddommelige liturgi

Prest/taler: f. Olav

Medvirker/annen info: Vesper onsdag kl 18

Hellige Hallvard Ortodokse Kirke , OSLO

SØN 02.10 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Ellen Sæhle Hansen

Medvirker/annen info: Kantor Annette Nordmo
Offer: Menighetens arbeid
Kirkeskyss tlf: 93890975

Slemmestad kirke , SLEMMESTAD

SØN 02.10 KL. 11:00

Høymesse

Prest/taler: Hanne Kleveland. Svein Amund Skara (org.)

Offer: Men. diakonale arb

Torshov kirke, OSLO

SØN 02.10 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Kristin Sundt

Medvirker/annen info: Organist: Oscar Mendoza
Offer: Menighetsarbeidet

Oppdalen kapell, ROA

SØN 02.10 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Kjetil Borgenvik

Medvirker/annen info: Organist Waldemar Nowak
Offer: Kirkens feltarbeid i Asker

Østenstad kirke, VETTRE

SØN 02.10 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Dag Haaland

Medvirker/annen info: Kantor/Organist Alf Knutsen.
Offer: Sjømannskirken-Norsk kirke i utlandet.
Kirkeskyss tlf: 97177056

Holmen kirke, BILLINGSTAD

SØN 02.10 KL. 11:00

Høymesse

Prest/taler: kapellan Sindre Falch

Medvirker/annen info: kantor Karstein Ærø
Offer: Areopagos

Vestre Aker kirke, OSLO

SØN 02.10 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Prest Sophie Lazar

Offer: Hasle menighets arbeid. Vipps #79840

Hasle kirke, OSLO

SØN 02.10 KL. 11:00

Familiemesse & brettspill

Mariakirken, STABEKK

SØN 02.10 KL. 11:00

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Prest/taler: Anne Berit Evang

Medvirker/annen info: Erling D. Strøm
Offer: Det norske misjonsselskap

Bøler kirke, OSLO

SØN 02.10 KL. 11:00

Tro og lys gudstjeneste

Prest/taler: Morten Huuse Fjøren

Medvirker/annen info: Organist: Øyvind Ridley Pihl
Offer: Tro og lys

Lambertseter kirke, OSLO

SØN 02.10 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Eirik Rice Mills. Arne Solhaug

Grønland kirke, OSLO

SØN 02.10 KL. 11:00

Diakoniens søndag

Prest/taler: Nina Kristine Niestroj og Edel Lilleeng Solberg

Medvirker/annen info: Sølvi Ådna Holmstrøm, kantor
Offer: Kirkens bymisjon - Vipps 92008.

Oppsal kirke, OSLO

SØN 02.10 KL. 11:00

Gudstjeneste med nattverd

Prest/taler: Eivind Osnes

Medvirker/annen info: Lars Fredrik Nystad, organist
Offer: Acta Normisjon. Vipps 92012.

Søndre Skøyen kapell, OSLO

SØN 02.10 KL. 11:00

Gudstjeneste med barnekirke

Oslo misjonskirke Betlehem, OSLO

SØN 02.10 KL. 11:00

Avskjedsgudstjeneste

Prest/taler: Rut Ugland

Medvirker/annen info: org. Vetle Halvorsen. Felles avskjedsgudstjeneste for sokneprest Rut Ugland. Oslo damekor medvirker. Kirkekaffe på Fredriksborg.
Offer: Bygdøy menighet.

Bygdøy kirke, OSLO

SØN 02.10 KL. 11:00

Høymesse

St. Dominikus Kirke, OSLO

SØN 02.10 KL. 11:00

Gudstjeneste

Skårer kirke, LØRENSKOG

SØN 02.10 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Peter Andreas Holby.

Medvirker/annen info: Organist Stephen Sirris.
Offer: Menighetens arbeid

Åros kirke, ÅROS

SØN 02.10 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Einar Weider
Offer: Egen menighet

Nittedal Kirke, SLATTUM

SØN 02.10 KL. 11:00

Stille andakt

Kvekersamfunnet, OSLO

SØN 02.10 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: John Egil Rø

Medvirker/annen info: Olav Morten Wang
Offer: Menighetens arbeid.

Røa kirke, OSLO

SØN 02.10 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Sverre Holm

Medvirker/annen info: Britt Strøm spiller

Bærum Frikirke, STABEKK

SØN 02.10 KL. 11:00

Trinity 16/All Age Service/Harvest Festival

www.osloanglicans.no

St Edmund`s Anglican Church, OSLO

SØN 02.10 KL. 11:00

Högmässa

Prest/taler: Per Anders Sandgren

Medvirker/annen info: Per Anders Håvelsrud

Svenska Margaretakyrkan, OSLO

SØN 02.10 KL. 11:00

Høymesse

Prest/taler: Jens Torstein Olsen

Medvirker/annen info: Organist Roar Berg
Offer: Menighetens misjonsprosjekt

Grorud kirke, OSLO

SØN 02.10 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Tom Egil Nordengen

Medvirker/annen info: Jostein Grolid. Moss Frimurer Sangforening

Ås kirke, ÅS

SØN 02.10 KL. 11:00

Ingen gudstjeneste - se Langhus kirke

Siggerud kirke, SIGGERUD

Du kan finne flere arrangementer ved å søke