-

Arrangementer

AKTUELT
Sortért på I NÆRHETEN | DATO
JUNI

TOR 20.06 KL. 18:00

Messe på norsk

St. Johannes menighet, OSLO

TOR 20.06 KL. 19:00

Messe på tamilsk

St. Johannes menighet, OSLO

FRE 21.06 KL. 16:00

Sakramenttilbedelse

St. Johannes menighet, OSLO

FRE 21.06 KL. 18:00

Messe på norsk

St. Johannes menighet, OSLO

FRE 21.06 KL. 19:00

Messe på polsk

St. Johannes menighet, OSLO

LØR 22.06 KL. 10:00

Lørd. Bibelstudium 11.15 Gudstjeneste

Vi møtes hver lørdag (sabbat) til sabbatskole (bibelstudium) for både barn og voksne kl. 10.00. Du finner bibelstudiet for voksne på bibelstudier.no. Gudstjenste kl. 11.15. Alle er hjertelig velkomne!

Prest/taler: David Havstein

Adventistkirken Betel, OSLO

LØR 22.06 KL. 18:00

Første søndagsmesse

St. Johannes menighet, OSLO

LØR 22.06 KL. 18:00

Jonsok-pilegrimsgudstjeneste

Prest/taler: Kjell A. Skartseterhagen

Medvirker/annen info: Pilegrimsvandring til Aaraas gård etter gudstjenesten for den som vil.

Nittedal Kirke, SLATTUM

LØR 22.06 KL. 18:00

Søndags messe på polsk

Mariakirken, STABEKK

SØN 23.06 KL. 08:00

Messe på polsk

St. Olav domkirke, OSLO

SØN 23.06 KL. 09:00

Messe på polsk

Mariakirken, STABEKK

SØN 23.06 KL. 09:00

Messe på polsk

St. Johannes menighet, OSLO

SØN 23.06 KL. 09:00

Messe

St. Dominikus Kirke, OSLO

SØN 23.06 KL. 09:30

Messe på norsk

St. Joseph kirke, OSLO

SØN 23.06 KL. 09:30

Messe på engelsk

Mass in English.

St. Elisabeth kirke (tidl. Kristi Freds kirke), HOSLE

SØN 23.06 KL. 10:00

liturgi på kirkeslavisk og norsk

Prest/taler: f. Johannes
Medvirker/annen info: diakon og kor

Den ortodokse hl. Nikolai Kirke, OSLO

SØN 23.06 KL. 10:00

Liturgi på gresk m/ innslag av norsk

ALLE HELLIGE SØNDAG
Morgengudstjeneste 9:00
Guddommelig liturgi 10:00

Prest/taler: f. Alexandros

Maria Bebudelse ortodokse kirke, OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

11-gudstjenesten

Prest/taler: Andreas Hegertun

Filadelfiakirken Oslo, OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Høymesse

Prest/taler: Svein Skarholm/Alf Knutsen

Rælingen kirke , FJERDINGBY

SØN 23.06 KL. 11:00

Høymesse

Prest/taler: Rune Klæboe

Medvirker/annen info: Larissa Mikkelsen
Offer: Menighetens arbeid blant barn og unge

Høvik kirke, HØVIK

SØN 23.06 KL. 11:00

Ordinasjonsgudstjeneste

Prest/taler: Biskop Christian Alsted taler. Tilsynsprest Knut Refsdal leder.

Medvirker/annen info: Signatur synger. Musikk ved Kåre Øgreid.

Centralkirken, OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Liturgi på kirkeslavisk

Prest/taler: f. Kliment

Vår Frelsers ortodokse kirke, OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Istedenfor en ordinær gudstj. synger vi sommeren inn

Istedenfor en ordinær gudstjeneste, synger vi sommeren inn. Det blir salmer av både Hoem, Skjæråsen, Wergeland og Blix". Ingebjørg Bruket deltar på trombone.
Ingen nattverd denne søndagen.

Medvirker/annen info: Organist Randi Rosendahl
Offer: Menighetens eget arbeid

Sinsen kirke, OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Høymesse

St. Johannes Døperen kirke, Nordre kapell, OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Høgmesse

St Olav kyrkje, ÅLESUND

SØN 23.06 KL. 11:00

Høymesse

Prest/taler: Vikarprest Inger Marit Brorson

Medvirker/annen info: Organist Mathias Reitan Jacobsen.
Offer: Menighetens arbeid

Voksen kirke, OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Ingen gudstjeneste. Se Stovner kirke

Fossum kirke, OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Sommergudstjeneste

Prest/taler: Jørn Martinsen
Offer: NLM

Misjonssalen Oslo, OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Ordinasjonsgudstjeneste i Centralkirken, Oslo

Prest/taler: Biskop Christian Alsted taler

Øståsen kirke, TÅRNÅSEN

SØN 23.06 KL. 11:00

Høymesse

Prest/taler: Konst. feltprost Nils Terje Lunde

Medvirker/annen info: Kantor Kristoffer Myre Eng. Dørene åpnes kl. 10.30
Offer: Kirkens bymisjon

Akershus slottskirke, OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Øystein Mathisen og Sondre Pettersen

Offer: Menighetens arbeid

Tonsen kirke, OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Elisabeth Eriksen

Medvirker/annen info: Gjermund Bjørklund
Offer: Stiftelsen Skjærgårdsfestival

Skedsmo kirke, SKEDSMOKORSET

SØN 23.06 KL. 11:00

Fellesgudstjeneste i Holmlia kirke

Hauketo-Prinsdal kirke, OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Högmässa

Prest/taler: Per Anders Sandgren

Medvirker/annen info: Nina Norrman

Margaretakyrkan, OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Vibeke Bergsjø Aas

Medvirker/annen info: Organist Marta Tsvettsikh
Offer: Menighetens arbeid

Grorud kirke, OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Høymesse

Prest/taler: Thomas Wagle

Snarøya kirke, SNARØYA

SØN 23.06 KL. 11:00

Høymesse

Prest/taler: Tor Even Fougner

Medvirker/annen info: Kantor Yngve Sporild Breievne
Offer: Filtvedt feriekoloni

Gamle Aker, OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Fellesgudstjeneste, se Holmenkollen kapell

Ris kirke, OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Stille andakt

Kvekersamfunnet, OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Høymesse

Prest/taler: Eirik Rice Mills

Medvirker/annen info: Kantor: Inger-Lise Ulsrud
Offer: Kirkens Bymisjon

Uranienborg kirke, OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Worship service in English

Prest/taler: Rev. Joel Rova-Hegener

American Lutheran Congregation, OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Erle Fagermoen.

Medvirker/annen info: Åge Johansen.
Offer: Eget arbeid

Bøler kirke, OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Sommergudstjeneste

Medvirker/annen info: Kirkemusiker Hans Olav Baden med gospelkor

Offer: Institutt for sjelesorg

Holmlia Kirke , OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Se Bekkelaget

SEM-huset, OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Kjell A. Skartseterhagen
Offer: Egen menighet

Hakadal Kirke, HAKADAL

SØN 23.06 KL. 11:00

Fellesgudstjeneste i Oppsal kirke

Se info Oppsal kirke

Søndre Skøyen kapell, OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Knut Grønvik

Medvirker/annen info: organist:Øyvind Rogstad
Offer: menighetens ungdomsarbeid

Bryn kirke, RYKKINN

SØN 23.06 KL. 11:00

Høymesse

Prest/taler: Hanne Kleveland

Medvirker/annen info: Kristian Hernes (org.)
Offer: Men. diakonale arb

Lilleborg kirke, OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Sommergudstjeneste på St.hansaften

Prest/taler: Per Anders Nordengen

Medvirker/annen info: Organist, Sverre Undheim.
Offer: egen menighet

Ljan , OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Høymesse

Prest/taler: Kristian Kvalem

Medvirker/annen info: Sondre Ringsevjen og Jonathan Owe
Offer: Fransiskushjelpen

Kampen kirke, OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Maarten Lindtjørn

Medvirker/annen info: Hannah Carding

Mortensrud kirke, OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Gudstjeneste i Centralkirken, St.Olavsgt.28

Prest/taler: Biskop Christian Alsted

Medvirker/annen info: Metodistkirkens Årskonferanse

Metodistkirken på Grünerløkka, OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Reidulf Hanssen

Medvirker/annen info: Sang og musikk ved Torunn Buarøy og Kristian Koppang

Oslo Vestre Frikirke, OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Sommergudstjeneste

Prest/taler: Asgeir Føyen

Oslo misjonskirke Betlehem, OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Høymesse

Mariakirken, STABEKK

SØN 23.06 KL. 11:00

Kantategudstjeneste

Kulturkaffe i kirken etter gudstjenesten.

Prest/taler: Sunniva Fisknes
Medvirker/annen info: Ingvild Køhn Malmbekk. Sopran Trude Helen Binderø.
Offer: Asker menighet
Kirkeskyss tlf: 91153563

Asker kirke, ASKER

SØN 23.06 KL. 11:00

Ingen gudstjeneste. Se Vestre Aker kirke

Bakkehaugen kirke , OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Høymesse

St. Dominikus Kirke, OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Fellesgudstjeneste i Uranienbog kirke.

Medvirker/annen info: Se Uranienborg kirke

Fagerborg kirke, OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Felles gudstjeneste i Haugerud kirke kl. 11.00.

Østre Aker kirke, OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Gudstjeneste med sommerliturgi

Prest/taler: Lars Martin Dahl. Svein Amund Skara

Grønland kirke, OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Høymesse

Medvirker/annen info: Gunnar Petersen-Øverleir, orgel.

Røa kirke, OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Sommergudstjeneste for Haslum og Jar menigheter i Haslum kirke. MERK STED!

Prest/taler: Hilde Barsnes

Jar kirke, JAR

SØN 23.06 KL. 11:00

Stengt p.g.a. rehabilitering. Se Lilleborg

Torshov, OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Høymesse

Prest/taler: Biskop Torkild Masvie

Messiaskirken (Adventkirken Ulsrud), OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Misjonssøndag/Sommersøndag

Prest/taler: Gunvor Hofseth

Medvirker/annen info: Misjonskomiteen. Opplegg for barna under talen.
Offer: Misjonsprosjektet.

Birkenes kirke, BIRKELAND

SØN 23.06 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Ruth og Ole Johnny Larring

Medvirker/annen info: IBRA - møte
Offer: Egen menighet

PM Evangeliesalen Berøa, OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Eva Klokkerud, Ingeborg Sommer

Medvirker/annen info: Marianne Reidarsdatter Eriksen

Skøyen kirke, OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Kåre Rune Hauge

Medvirker/annen info: Kantor Roar Berg
Offer: Høybråten Normisjon

Stovner kirke, OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Fellesgudstjeneste

Prest/taler: Jan Kay Krystad

Medvirker/annen info: Jostein Grolid

Ås kirke, ÅS

SØN 23.06 KL. 11:00

Gudstjeneste på kirkebakken

Prest/taler: Gunstein Vetrhus

Medvirker/annen info: Skaperverkets dag. Ta med stol og noe til kirkekaffen. Alle får kaffe og saft.
Offer: VID - Vitenskapelige høyskole
Kirkeskyss tlf: 98816948

Holmen kirke, BILLINGSTAD

SØN 23.06 KL. 11:00

Høymesse

Kirkekaffe bak i kirken

Prest/taler: Torbjørn Fink
Medvirker/annen info: Wilhelm Sollie
Offer: menighetsarbeidet

Vestre Aker kirke, OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Gudstjeneste

Steinkjer Frikirke, STEINKJER

SØN 23.06 KL. 11:00

Gudstjeneste med dåp av konfirmanter

Prest/taler: Dorothee Ziller

Medvirker/annen info: Organist: Tord Gustavsen
Offer: Menighetens eget arbeid

Tanum kirke, SLEPENDEN

SØN 23.06 KL. 11:00

Sommergudstjeneste

Prest/taler: Vikar
Medvirker/annen info: Petter Amundsen

Holmenkollen kapell, OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Felles gudstjeneste i Frogner kirke

Prest/taler: Se Frogner

Bygdøy kirke, OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Gudstjeneste

Frelsesarmeen, Templet korps (menighet), OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Jarl Åge Tjørn og Lisa Lind

Medvirker/annen info: Karl Fr. Robertsen
Offer: Offer til poesiarbeidet

Døvekirken, OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Trinity 1 / Sung Communion

St Edmund`s Anglican Church, OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Høymesse

Prest/taler: Prest Heinke Foertsch

Medvirker/annen info: Organist Natalia Eliseeva

Haugerud kirke, OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Høymesse

Prest/taler: Kristin Stang Meløe

Medvirker/annen info: Lillian Dombestein
Offer: Egen menighet

Nordberg kirke , OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Høymesse

Prest/taler: Valborg Orset Stene, liturg

Medvirker/annen info: Sangere fra Oslo Domkor, Kåre Nordstoga, orgel

Oslo domkirke, OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Avskjedsgudstjeneste for organist Tom Eirik Bru-Olsen

Prest/taler: John Egil Rø, Jorund Andersen, Anette Fredly, Elisabeth Frafjord Torp

Medvirker/annen info: Org.: Tom Eirik Bru-Olsen , Ullern Vocale
Offer: Kirkemusikalsk arbeid i menigheten

Ullern , OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Friluftsgudstjeneste

Vi griller pølser til alle fremmøtte

Prest/taler: Fredrik Larsen-Mehren
Offer: Dalen menighet

Bølertjern, GAN

SØN 23.06 KL. 11:00

Høymesse

St.Mikael kirke, TORP

SØN 23.06 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Jostein Tegnér

Medvirker/annen info: Kjersti Marken
Offer: Menighetens arbeid

Flateby menighetshus, FLATEBY

SØN 23.06 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Endre Olav Osnes

Medvirker/annen info: Sølvi Ådna Holmstrøm
Offer: Eget arbeid

Oppsal kirke, OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Ingen gudstjeneste. Se Stovner kirke

Høybråten kirke, OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Kjersti Østland Midttun

Medvirker/annen info: Burghard Wellmann og Tomasz Biarda
Offer: Åpen kirkegruppe

Vålerenga kirke, OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Vi deltar på DELKs St.Hansstevne på Gjennestad

Oslo: Ryenberget kirke, OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Høymesse

Prest/taler: Arne Slørdahl

Medvirker/annen info: Organist: Bjørn Kleppe
Offer: Frogner og Bygdøy menigheter

Frogner kirke, OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Frøydis Haug

Nesodden kirke, NESODDTANGEN

SØN 23.06 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Christine Henriksen Aarflot

Medvirker/annen info: Org. Per Kristian Amundrød
Offer: Menighetsarbeidet

Paulus kirke, OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Barbro Schmedling

Medvirker/annen info: Øyvind Kristiansen
Offer: Sjømannskirken

Bekkelaget kirke, OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Felles gudstjeneste for Haslum og Jar

Prest/taler: Hilde Barsnes

Medvirker/annen info: Tim Stern
Offer: Bangladesh KFUK

Haslum kirke, BEKKESTUA

SØN 23.06 KL. 11:00

Familiegudstjeneste

Prest/taler: Jahn Aas

Medvirker/annen info: Børre Velsrud
Offer: Egen menighet

Lillestrøm kirke, LILLESTRØM

SØN 23.06 KL. 11:00

Høymesse

Prest/taler: Bjørn Mathiesen
Offer: Ungdomsarbeidet

Lambertseter kirke, OSLO

SØN 23.06 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Andreas Skolt Iversen

Drøbak kirke, DRØBAK

SØN 23.06 KL. 11:00

Se Strømmen kirke

Skjetten menighetssenter, SKJETTEN

SØN 23.06 KL. 11:00

Gudstjeneste

Prest/taler: Daniel Andersen

Medvirker/annen info: Kjell Hansen
Offer: Orgelfondet i Strømmen menighet

Strømmen kirke, STRØMMEN

Du kan finne flere arrangementer ved å søke